Bezpieczeństwo

Kurs podstawowy RODO

Bardzo często mówi się o właściwych procedurach przetwarzania danych osobowych w firmie. W zależności od branży przedsiębiorstwa, ryzyko naruszenia danych osobowych może być większe lub mniejsze.
 1. Dla kogo:

Szkolenie jest dedykowane dla właścicieli i pracowników firm sektora MŚP, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie danych dotyczących osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 1. W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:
 • Zasady zarządzania bezpieczeństwem przetwarzanych danych osobowych;
 • Szacowanie wielkości skutków naruszenia ochrony danych dla osób których dane dotyczą;
 • Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych;
 • Ocena poziomu ryzyka;
 • Środki organizacyjno- techniczne stosowane na podstawowym poziomie ryzyka;
 • Środki organizacyjno- techniczne stosowane na podwyższonym poziomie ryzyka;
 • Środki organizacyjno- techniczne stosowane na wysokim poziomie ryzyka;
 1. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
 • Zrozumieją zasady zarządzania ochroną danych osobowych;
 • Potrafią oszacować ryzyko naruszenia prywatności osób których dane dotyczą;
 • Potrafią dokonać oceny ryzyka naruszenia prywatności osób których dane dotyczą;
 • Potrafią dobrać środki organizacyjno-techniczne niezbędne dla ochrony danych osobowych;
 • Otrzymają potwierdzenie nabytych kompetencji;

Wykładowca: Eligiusz Myśliwy

 1. Czas trwania szkolenia:

1 dzień  8 h

Koszt szkolenia: 1080 zł (netto)

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…