audytor-wewnetrzny

Audytor wewnętrzny

Szkolenia dla przedsiębiorców

Audytor wewnętrzny systemów zarzadzania. Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów wewnętrznych systemów zarzadzania na podstawie wytycznych ISO 19011:2011.

Dla kogo:

Pracownicy organizacji  w której jest wdrażany lub jest utrzymywany  system zarządzania lub kilka systemów zarzadzania, którzy zostali wyznaczeni do przeprowadzania audytów wewnętrznych w zakresie tych systemów. Szkolenie ma zastosowanie dla systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwa informacji i innych. Każdy audytor prowadzący audyt lub biorący w nim udział powinien posiadać kompetencje w zakresie stosowania zasad przeprowadzania audytów, sposobów i metod jego prowadzenia oraz dokumentowania wyników audytów.

W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:

 • Zasady audytowania;
 • Tworzenie i zarządzanie programem audytów;
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych;
 • Dobór audytorów;
 • Ocena pracy audytorów oraz ich kompetencji;
 • Metody audytu;

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Poznają zasady organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego systemów zarządzania w organizacji;
 • Potrafią sporządzić program audytów oraz nadzorować jego realizację;
 • Potrafią zaplanować audyt;
 • Potrafią przeprowadzić audyt;
 • Potrafią zgromadzić dowody z audytu, dokonać ustaleń i sformułować wnioski z audytu;
 • Potrafią sporządzić raport z audytu;
 • Poznają zasady doboru audytorów oraz oceny ich pracy i kompetencji;
 • Poznają podstawowe metody audytu;
 • Otrzymają potwierdzenie nabytych kompetencji;
 1. Czas trwania:

1 dzień – 8h

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 20.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 6750 zł Liczba godzin: 27 Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością…

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 29.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 2550 zł Liczba godzin: 12 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.…

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 17-19.05.2019 Miejsce: Rzeszów Cena brutto: 3500 zł Liczba godzin: 27 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji…

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o usłudze Termin: 21.05.2019 Miejsce: Spytkowice Cena brutto: 774,90 zł Liczba godzin: 7 Podczas usługi doradczej uczestnik: pozna podstawy analizy ryzyka pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców,…