audytor-wewnetrzny

Audytor wewnętrzny

Szkolenia dla przedsiębiorców

Audytor wewnętrzny systemów zarzadzania. Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów wewnętrznych systemów zarzadzania na podstawie wytycznych ISO 19011:2011.

Dla kogo:

Pracownicy organizacji  w której jest wdrażany lub jest utrzymywany  system zarządzania lub kilka systemów zarzadzania, którzy zostali wyznaczeni do przeprowadzania audytów wewnętrznych w zakresie tych systemów. Szkolenie ma zastosowanie dla systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwa informacji i innych. Każdy audytor prowadzący audyt lub biorący w nim udział powinien posiadać kompetencje w zakresie stosowania zasad przeprowadzania audytów, sposobów i metod jego prowadzenia oraz dokumentowania wyników audytów.

W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:

 • Zasady audytowania;
 • Tworzenie i zarządzanie programem audytów;
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych;
 • Dobór audytorów;
 • Ocena pracy audytorów oraz ich kompetencji;
 • Metody audytu;

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Poznają zasady organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego systemów zarządzania w organizacji;
 • Potrafią sporządzić program audytów oraz nadzorować jego realizację;
 • Potrafią zaplanować audyt;
 • Potrafią przeprowadzić audyt;
 • Potrafią zgromadzić dowody z audytu, dokonać ustaleń i sformułować wnioski z audytu;
 • Potrafią sporządzić raport z audytu;
 • Poznają zasady doboru audytorów oraz oceny ich pracy i kompetencji;
 • Poznają podstawowe metody audytu;
 • Otrzymają potwierdzenie nabytych kompetencji;
 1. Czas trwania:

1 dzień – 8h

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…