Analiza Systemów Pomiarowych

Analiza Systemów Pomiarowych

Metoda R&R
Szkolenia dla przedsiębiorców

Analiza systemów pomiarowych (z ang. Measurement System Analysis – MSA) oparta o metodę R&R pomaga ustalić, czy wskazania przyrządów pomiarowych w przedsiębiorstwie, są w 100% rzetelne.

Właściwa ocena wskazań przyrządów pomiarowych stosowanych na linii produkcyjnej, pomaga m.in. zmniejszyć ryzyko wystąpień wadliwych produktów oraz zminimalizować koszty. Najczęściej do oceny zdolności systemów pomiarowych, wykorzystuje się metodę R&R.

Cel szkolenia z Analizy Systemów Pomiarowych

Zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie analiz systemu pomiarowego, w tym R&R, oraz interpretacje wyników nastawioną na planowanie trafnych działań korygujących. Poznanie efektywnej, empirycznej metody szacowania niepewności pomiaru. Zapoznanie się z możliwością weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych, szczególnie dla zadań pomiarowych zawiązanych z dużym ryzykiem kosztów niezgodności.

Program ramowy szkolenia:

 1. Przyczyny błędów pomiarowych
 2. Definicje błędów
 3. Analiza systemu pomiarowego dla charakterystyk mierzalnych
 4. Analiza systemu pomiarowego dla cech atrybutowych
  1. metoda detekcji sygnałów
  2. metoda Kappa
 5. Ćwiczenia
 6. Omówienie wyników
 7. Podsumowanie

Efekty

Poznanie metody zmniejszenie ryzyka:

– wysłania do klienta wyrobu niezgodnego z powodu błędnych decyzji kontrolnych,

– błędnych decyzji dotyczących stanu procesu (sterowania procesem),

Zdobycie umiejętności samodzielne prowadzenie analiz R&R nastawioną na planowanie trafnych działań korygujących,

Poznanie możliwość weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych, szczególnie dla zadań pomiarowych związanych z dużym ryzykiem kosztów niezgodności,

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym,
 • Pracownicy laboratoriów pomiarowych,
 • Pracownicy działów jakości / kontroli jakości,
 • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony .

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 20.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 6750 zł Liczba godzin: 27 Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością…

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 29.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 2550 zł Liczba godzin: 12 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.…

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 17-19.05.2019 Miejsce: Rzeszów Cena brutto: 3500 zł Liczba godzin: 27 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji…

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o usłudze Termin: 21.05.2019 Miejsce: Spytkowice Cena brutto: 774,90 zł Liczba godzin: 7 Podczas usługi doradczej uczestnik: pozna podstawy analizy ryzyka pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców,…