Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001

System Zarządzania Jakością (SZJ) ISO 9001 jest obecnie najczęściej wdrażanym systemem zarządzania na świecie, opierającym się o satysfakcję klienta, kierując się spełnieniem jego potrzeb i wymagań. Ten udokumentowany system obejmuje swoim zakresem całość planowanych jak również systematycznych działań, porządkuje pracę organizacji oraz zapewnia odpowiednią jakość oferowanych wyrobów. Zastosowane w nim podejście procesowe prowadzi do skutecznej realizacji celów stawianych sobie przez organizację. Norma ISO 9001 dzięki swej uniwersalności może być zastosowana w każdego typu organizacji niezależnie od jej wielkości czy profilu działalności.

Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania.

KORZYŚCI             ETAPY WDROŻENIA

 • Wzrost zadowolenia klienta
 • Zwiększenie efektywności pracy
 • Poprawa skuteczności i szybkości reakcji na potrzeby klienta
 • Wzrost renomy firmy, poprawa wartości marki
 • Zwielokrotnienie ilości powtórnie składanych zamówień
 • Skrócony czas wprowadzenia nowych pracowników i dostawców
 • Spełnienie wymagań światowych koncernów w zakresie jakości i bezpieczeństwa
 • Zdecydowana poprawa jakości oferowanych produktów/usług
 • Powtarzalność produktów/usług
 • Poprawa integralności z prawodawstwem RP i UE
 • Lepsza dostępność środków unijnych (np. dotacje, kredyty, projekty)
 • Prestiżowy certyfikat
 • Audit wstępny - przegląd aktualnego systemu
 • Sporządzenie harmonogramu prac wdrożeniowych
 • Szkolenia dla kierownictwa oraz pracowników
 • Opracowanie polityki jakości oraz celów organizacji
 • Opracowanie procesów oraz powiązań między nimi
 • Przygotowanie opisów procesów
 • Stworzenie wymaganej dokumentacji
 • Prace wdrożeniowe - współpraca konsultantów z zespołami wdrożeniowymi
 • Szkolenia auditorów wewnętrznych
 • Audit wewnętrzny - weryfikacja wdrożonego systemu
 • Przeprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

 

Prawidłowo opracowany i wdrożony system zarządzania jakością wieńczy certyfikacja na zgodność z normą ISO 9001.

W ramach SZJ ISO 9001 oferujemy: