Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

System zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP) jest systemem polegającym na identyfikacji miejsc, szczególnie „niebezpiecznych” z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego – krytyczne punkty kontroli (CCP), analizie potencjalnych zagrożeń w produktach; mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych oraz eliminowaniu/minimalizowaniu zagrożeń na obszarze procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczonych punktów krytycznych (CCP), co osiąga się dzięki odpowiednim zarządzaniu procesami.

Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania.

KORZYŚCI                                                                                                    
ETAPY WDROŻENIA

  • potwierdzenie spełnienia wymogów prawnych
  • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego produktów
  • poprawa jakości produktów
  • poprawa organizacji zarządzania w organizacji
  • wzrost zaufania klientów
  • eliminacja sytuacji pojawienia się strat produkcyjnych

  • audit diagnostyczny,
  • niezbędne szkolenia kadry kierowniczej i pracowników,
  • przygotowanie najwyższej jakości dokumentacji systemu HACCP.


W ramach usługi Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. Sp. k.  zobowiązuje się do bezpłatnego wprowadzenia ewentualnych poprawek w dokumentacji systemu HACCP po pierwszej wizycie kontrolnej przedstawicieli Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, zgodnie z pisemnymi zaleceniami zawartymi w protokole pokontrolnym, w okresie do 12 miesięcy od daty zakończenia prac wdrożeniowych.

Prawidłowo opracowany i wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP)  może zostać certyfikowany na zgodność z Codex Alimentarius.

W ramach systemu HACCP oferujemy: