Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Certyfikat zgodności z normą ISO 27001 potwierdza, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji został sprawdzony i jest zgodny ze standardem stanowiącym zbiór najlepszych praktyk w tym zakresie. Wydanie certyfikatu potwierdza, że system został zaprojektowany, oraz wdrożony oraz, że zostały podjęte niezbędne środki ostrożności w celu zabezpieczenia informacji przez dostępem do nich przez osoby niepowołane. System zarządzania bezpieczeństwem informacji wdrażany i certyfikowany jest w oparciu o normę ISO/IEC 27001:2013, która weszła w życie 26 września 2013 r. zastępując wersję z 2005 r. (ISO/IEC 27001:2005).

Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania.

 

Wdrożenie wymagań normy ISO 27001 pozwala na zapewnienie:

  • poufności- zapewnia ona, że informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla autoryzowanych osób (pracowników), którzy posiadają prawo dostępu do danych
  • integralności- zabezpiecza ona dokładność i kompletność zarówno informacji jak też i stosowanych metod jej ochrony
  • dostępności- daje gwarancję, że użytkownicy posiadający stosowne uprawnienia mają stały dostęp do informacji i zgromadzonych zasobów
  • prawidłowej realizacji cyklu Deminga PCDA- właściwe wykorzystanie tego cyklu (plan-do-check-akt) zapewnia stałą i systematyczną ocenę potencjalnego ryzyka oraz zabezpieczenia informacji.

 

Norma ISO 27001 może być wykorzystywana przez organizacje zajmujące się przetwarzaniem danych, archiwizacją oraz gromadzeniem informacji.

W ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oferujemy: