Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Wdrożenie ISO 9001 w branży medycznej

Korzyści  wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w jednostce medycznej:

 • podniesienie jakości świadczonych usług
 • uporządkowanie dokumentacji, procedur i instrukcji postępowania
 • usprawnienie i optymalizacja procesów zarządzania, zwiększenie efektywności działania
 • poprawa komunikacji wewnętrznej w organizacji  i zewnętrznej, przekładająca się poprawę skuteczności i szybkości reakcji na potrzeby pacjenta
 • zwiększenie motywacji, świadomości pracowników i zwiększenie efektywności ich pracy
 • kreowanie wizerunku placówki służby zdrowia jako zdolnej do zapewnienia właściwej opieki nad pacjentem
 • poprawa integralności z prawodawstwem RP, UE a także przepisami branżowymi
 • większy dostęp  do funduszy pomocowych i kredytów bankowych
 • dodatkowe punkty w konkursach ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie certyfikowany system zarządzania jest wyjątkowo istotny dla organizacji branży medycznej, ze względu na możliwość uzyskania punktów przy kontraktacji w Narodowym Funduszu Zdrowia. W dniu 24 stycznia 2014 roku ukazało się Zarządzenie Prezesa NFZ dotyczące określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym placówki medyczne mają szansę uzyskać dodatkowe punkty w ocenie konkursowej dzięki posiadaniu certyfikatu w zakresie norm ISO.

Etapy  wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wyróżniamy:

 • Audit wstępny - przegląd aktualnego systemu
 • Sporządzenie harmonogramu prac wdrożeniowych
 • Szkolenia dla kierownictwa oraz pracowników
 • Opracowanie polityki jakości oraz celów organizacji
 • Opracowanie procesów oraz powiązań między nimi
 • Przygotowanie opisów procesów
 • Stworzenie wymaganej dokumentacji
 • Prace wdrożeniowe - współpraca konsultantów z zespołami wdrożeniowymi
 • Szkolenia audytorów wewnętrznych
 • Audit wewnętrzny - weryfikacja wdrożonego systemu
 • Przeprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Po zakończeniu wyżej opisanych działań organizacja może przystąpić do certyfikacji wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. Pozytywny wynik audytu certyfikującego i otrzymany certyfikat, to nie koniec – system dla sprawności swojego działania i spełnienia oczekiwań wymaga ciągłego doskonalenia.
Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. oferuje skuteczne i sprawne wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wraz z gwarancją jego certyfikacji, a także działania doskonalące wdrożony system. Wśród działań doskonalących największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia zamknięte dedykowane dla Pełnomocników i Auditorów systemu zarządzania oraz audity wewnętrzne zgodności z wymaganiami norm.

 
Audity i audyty
 
Szkolenia

 

 

 
 
 

 

 

Zapytanie o audit ISO

 

 

 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE 

tematyka dostosowana indywidualnie  w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, środowiskiem, ochroną danych osobowych i wielu innych

 

Zgłoszenie na szkolenie on line

 

 Zaufali nam m.in.:

 • Małopolskie Centrum Krioterapii – Zakład Rehabilitacji, Kraków
 • AMED Sp. z o.o., Katowice
 • Centrum Psychoterapii s.c., Myślenice
 • Pro-Orto-Dent Sp. z o.o., Kraków

więcej ...

Kim jesteśmy ?

 • Konsultanci

  Profesjonalizm, doświadczenie ...
  więcej ...

 • Trenerzy
  Umiejętności poparte praktyką ...

 • Auditorzy
  Wiedza, solidność  i doświadczenie ...