Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Kilka słów o nas

Połączyła nas wspólna pasja i dążenie do celu

Tworzymy Centrum Zarządzania Jakością Infox...

Na rynku firm szkoleniowo - doradczych działamy od 2000 roku. Firma od początku prężnie się rozwija, mając wśród swoich Klientów przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej, szpitale, uczelnie i organizacje pozarządowe, które dzięki naszym usługom są zarządzane zgodnie z aktualnie stosowanymi zasadami w Europie i na świecie. Nasz firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00084/2007. W 2016 uzyskała certyfikat  zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą EN ISO 9001 (klik).

W wyniku pozytywnej weryfikacji uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez PARP, w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i usług doradczych. Baza Usług Rozwojowych jest ogólnodostępną internetową bazą ofert usług rozwojowych (m.in. szkoleń/kursów) świadczonych przez podmioty, z której mogą korzystać instytucje, przedsiębiorcy i ich pracownicy oraz osoby indywidualne.

Zespoły merytoryczne Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o. o. zrzeszają wysokiej klasy specjalistów działających pod nadzorem Prezesa Zarządu Eligiusza Myśliwy, CIA (Certified Internal Auditor).
Nasi eksperci zostali poddani szczegółowej weryfikacji posiadanych kompetencji merytorycznych. Doświadczenie zawodowe oraz uzyskane certyfikaty potwierdzające kwalifikacje są atutem naszej kadry.
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualne dopasowując odpowiednich ekspertów z doświadczeniem w danej branży, co pozwala w najwyższym stopniu zrealizować cel usługi.
Efektem naszych działań jest ponad 15 tys. uczestników szkoleń i ponad 400 sprawnie działających systemów zarządzania.

misja i wizja ...

Naszą misją jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań szkoleniowych i konsultingowych świadczonych na najwyższym poziomie, zapewniające naszym Klientom sprawne funkcjonowanie oraz zwiększające konkurencyjność ich organizacji.

Od początku działalności firmy przyświeca nam jeden cel –

jakość oraz gwarancja rzetelnej usługi.


Na bieżąco pracujemy nad dostosowaniem naszych usług do oczekiwań Klientów i zmieniających się realiów rynkowych.

Kim jesteśmy ?

 • Konsultanci

  Profesjonalizm, doświadczenie ...
  więcej ...

 • Trenerzy
  Umiejętności poparte praktyką ...

 • Auditorzy
  Wiedza, solidność  i doświadczenie ...