Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Kilka słów o nas


Na rynku firm szkoleniowo - doradczych działamy od 2000 roku. Firma od początku prężnie się rozwija, mając wśród swoich Klientów przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej, szpitale, uczelnie i organizacje pozarządowe, które dzięki naszym usługom są zarządzane zgodnie z aktualnie stosowanymi zasadami w Europie i na świecie. Nasz firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00084/2007. W 2016 uzyskała certyfikat  zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą EN ISO 9001 (klik).

W wyniku pozytywnej weryfikacji uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez PARP, w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i usług doradczych. Baza Usług Rozwojowych jest ogólnodostępną internetową bazą ofert usług rozwojowych (m.in. szkoleń/kursów) świadczonych przez podmioty, z której mogą korzystać instytucje, przedsiębiorcy i ich pracownicy oraz osoby indywidualne.

Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. Sp.k. współpracuje z ekspertami, którzy działają pod nadzorem Prezesa Zarządu Eligiusza Myśliwy, CIA (Certified Internal Auditor).
Nasi eksperci zostali poddani szczegółowej weryfikacji posiadanych kompetencji merytorycznych. Doświadczenie zawodowe oraz uzyskane certyfikaty potwierdzające kwalifikacje są atutem naszej kadry.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualne dopasowując odpowiednich ekspertów z doświadczeniem w danej branży, co pozwala w najwyższym stopniu zrealizować cel usługi.
Efektem działań jest ponad 15 tys. przeszkolonych uczestników naszych usług i ponad 400 sprawnie działających systemów zarządzania.

Kim jesteśmy ?

 • Konsultanci

  Profesjonalizm, doświadczenie ...
  więcej ...

 • Trenerzy
  Umiejętności poparte praktyką ...

 • Auditorzy
  Wiedza, solidność  i doświadczenie ...