Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Metoda „ na RODO”

środa, 11 kwiecień 2018 10:05

Do znanych już i powszechnie rozpowszechnionych metod wyłudzania pieniędzy (na wnuczka, na policjanta) nieuczciwe firmy znalazły kolejną metodę. Tym razem na celowniku przestępców znalazły się firmy. Wielomilionowe kary stały się skutecznym straszakiem na firmy, które nie podjęły jeszcze działań zmierzających do spełnienia wymagań nowego unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego ochrony danych osobowych.

Przedsiębiorco, nie daj się złapać na fałszywe certyfikaty.

Zespół konsultantów i audytorów CZJ INFOX przestrzega wszystkich przed próbami sprzedaży nic nie znaczących certyfikatów gotowości na RODO. Jakiekolwiek certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające gotowość do stosowania RODO wydane przed 25.05.2018 są dokumentami, które w żaden sposób nie zabezpieczają żadnej instytucji przed karami.
Sam certyfikat też nie jest dokumentem wystarczającym do potwierdzenia gotowości stosowania przepisów zawartych w rozporządzeniu. Tylko kompleksowy audyt oraz dostosowanie lub wdrożenie odpowiednich procesów i procedur a następnie stosowanie ich w codziennej pracy przy przetwarzaniu danych osobowych może skutecznie zabezpieczyć firmę przed wielomilionowymi karami, które mogą zostać nałożone na przedsiębiorstwo.