Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Zaproszenie do składania ofert

czwartek, 17 listopad 2016 12:58

Szanowni Państwo

 w załączeniu przekazujemy Zapytanie ofertowe rozeznanie rynku wraz z formularzem  ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” w ramach projektu pt.: „Aktywni na rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  nr umowy: RPMP.08.02.00-12-0333/15.

Załączniki do pobrania:

Rozeznanie rynku

Formularz oferty