Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Norma ISO/TS 16949:2009 będzie mieć następcę

czwartek, 08 wrzesień 2016 08:06

Norma ISO/TS 16949:2009 powstała w celu ujednolicenia przepisów dotyczących branży motoryzacyjnej, które różniły się w zależności od kraju w którym przedsiębiorca prowadził działalność. Norma ISO 16949 została napisana na podbudowie normy ISO 9001 dotyczącej systemu zarządzania jakością. Wymogi normy ISO 9001 mogą być wdrożone w różnego typu organizacjach. Wytyczne tam zawarte mają zastosowanie niezależnie od dziedziny, jaką zajmuje się dane przedsiębiorstwo. Natomiast dla niektórych branży stworzono tzw. normy sektorowe inaczej zwane specyfikacjami.  Przykładem jest specyfikacja techniczna ISO/TS 16949, stosowana w przemyśle motoryzacyjnym.

W październiku 2016 r. znana dotychczas norma ISO 16949 zostanie zastąpiona przez nowy międzynarodowy standard IATF 16949:2016. Nie będzie to jednak niezależna norma. Najnowsza wersja standardu także będzie bazowała na wymaganiach normy ISO 9001:2015, stanowiąc jej dopełnienie. Przedsiębiorstwa motoryzacyjne mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do 14 września 2018 r. Przy czym International Automotive Task Force zaleca, aby od października 2017 r. audity były przeprowadzane już wg nowych wymagań. IATF na swojej stronie internetowej zamieścił również szczegółową strategię przejścia na nową normę.