Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Powołanie ABI-ego w szkole

piątek, 26 sierpień 2016 12:13

Dyrektor szkoły  – jako osoba zarządzająca placówką – pełni jednocześnie funkcję Administratora Danych Osobowych, czyli osoby odpowiedzialnej za zarządzanie zbiorem danych osobowych zgromadzonych w toku pracy placówki. Warto wiedzieć, że dyrektor szkoły może powołać funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w podległej sobie jednostce. Nie jest to postępowanie obowiązkowe, ale korzystne. Zdecydowanie ułatwia pracę w placówce oświatowej. Jeżeli jednak dyrektor nie zdecyduje się na powołanie funkcji ABI-ego – wówczas sam musi pełnić jego rolę.

Istnieją jeszcze dodatkowe korzyści wynikające z powołania ABI-ego w szkole. Po pierwsze placówka posiadająca Administratora Bezpieczeństwa Informacji, nie musi zgłaszać do rejestru GIODO zbioru danych osobowych przetwarzanych w procesie swojej pracy (wyjątek dotyczy tzw. danych wrażliwych). Po drugie powołanie ABI-ego zmniejsza ryzyko kontroli przez Generalny Inspektorat Danych Osobowych. Wynika to z faktu, że GIODO może poprosić ABI-ego o wykonanie kontroli wstępnej w jednostce. Następnie przesyła sprawozdanie do GIODO. W takiej sytuacji ABI jest tak jakby przedstawicielem GIODO. Po trzecie jednostka w której powołano ABI-ego daje wyraźny sygnał dla otoczenia, że kwestia ochrony danych osobowych jest dla  niej bardzo ważna.

Kto może być ABI

Dyrektor powinien wytypować osobę spośród pracowników szkoły, która ma predyspozycje do pełnienia takiej funkcji. Kandydat powinien być zdolny do wspierania dyrektora w zakresie wypełniania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych będzie bardzo pomocne w przygotowaniu wybranej osoby do spełniania roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji w szkole.

Jeżeli dyrektor szkoły nie posiada w swoich zasobach personalnych kandydata, którego chciałby wydelegować do pełnienia funkcji ABI, wówczas może skorzystać z pomocy powiatu. Zakładając, że starostwo powiatowe powołało już konkretną osobę do pełnienia funkcji ABI w obszarze swojej działalności. Ta sama osoba może być oddelegowana do dyspozycji we wspomnianej placówce oświatowej, na określoną ilość godzin – w celu wypełniania obowiązków ABI-ego.

Jeżeli szkoła zdecyduje się na takie rozwiązanie – tzn. skorzysta z zakresu usług tej samej osoby, która pełni funkcję ABI-ego w powiecie – musi pamiętać o obowiązku zgłoszenia jej do rejestracji w GIODO. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni od powołania ABI-ego. Wynika to z artykułu 46b ustawy o ochronie danych osobowych. Rejestr prowadzony przez GIODO jest jawny i ogólnokrajowy.

Zgłoszenia dokonuje się przez formularz będący załącznikiem do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10 grudnia 2014 r.

Wzór takiego formularza otrzymują uczestnicy szkolenia „Warsztaty: Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Dokumentacja” organizowanego przez naszą firmę. Uczestnicy szkolenia mogą go wykorzystać dla własnych potrzeb.