Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Ustawa antyterrorystyczna, a konieczność przekazania danych osobowych przy rejestrowaniu telefonu na kartę

środa, 17 sierpień 2016 07:43

W lipcu br. weszła w życie ustawa antyterrorystyczna, która m.in. nakłada obowiązek rejestracji przez abonentów kart telefonicznych tzw. przedpłaconych.

Podczas rejestracji telefonu na kartę przez osobę fizyczną zobowiązana jest ona podać dostawcy usług telekomunikacyjnych następujące dane: imię, nazwisko, nr pesel lub nazwę dowodu tożsamości wraz z numerem i serią. Jeżeli jest cudzoziemcem z kraju nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej – podaje numer paszportu lub karty pobytu (jeśli posiada). W przypadku rejestracji karty telefonicznej na firmę potrzebne są oprócz nazwy firmy, także nr NIP lub REGON. Konieczność podania powyższych danych wynika z ustawy –  Prawo telekomunikacyjne z 16 Lipca 2004 r. , a dokładnie art. 60b ust. 1 pkt. 1.

Dokument ten nie precyzuje w jakiej formie abonent powinien przekazać swoje dane. Zdarzają się przypadki, gdy dostawca usług telekomunikacyjnych żąda kserokopii dokumentów tożsamości lub sam taką kserokopię wykonuje. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczula abonentów na tego typu praktyki i podkreśla, że nie ma konieczności składania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość abonentów, w postaci skanu lub ksera.  Powołuje się tutaj na odrębne przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( art. 26 ust. 1) .

Proceder kopiowania dokumentów tożsamości przez dostawców usług telekomunikacyjnych może prowadzić do niepotrzebnego i niekontrolowanego  gromadzenia i przechowywania danych osobowych. Z tego powodu powinien być ograniczany.

Podsumowując - GIODO zachęca do ograniczenia zwyczaju kserowania dowodów tożsamości, podkreślając iż okazanie dowodu, ewentualne spisanie z niego danych, jest wystarczające.

 

Źródło: giodo.gov.pl