Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Czy każdy ABI musi złożyć sprawozdanie do GIODO?

środa, 03 sierpień 2016 10:26

W ostatnim czasie pojawiły się sygnały, że nieuczciwe firmy szkoleniowe próbują zdobywać klientów, strasząc ich obowiązkiem złożenia sprawozdania do GIODO przez wszystkich ABI.

Obowiązek złożenia sprawozdania następuje jedynie w sytuacji gdy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wystąpi z imiennym wnioskiem do Administratora Bezpieczeństwa Informacji o złożenie takiego sprawozdania. Dodatkowo wniosek formalny musi określać termin oraz zakres sprawdzenia. Natomiast nie ma konieczności składania takiego sprawozdania z inicjatywy ABI.

Wynika to z art. 19b. ustawy o ochronie danych osobowych:

"1. Generalny Inspektor może zwrócić się do administratora bezpieczeństwa informacji wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 46c, o dokonanie sprawdzenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, u administratora danych, który go powołał, wskazując zakres i termin sprawdzenia.

 2. Po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, administrator bezpieczeństwa informacji, za pośrednictwem administratora danych, przedstawia Generalnemu Inspektorowi sprawozdanie, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a. "