Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Zakres obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

piątek, 08 lipiec 2016 11:46

Istotną kwestią związaną z wejściem w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku jest terytorialny zasięg jego obowiązywania.

Artykuł 3. rozporządzenia wskazuje, że przepisy mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez jednostkę organizacyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w Unii Europejskiej, niezależnie o tego, czy proces przetwarzania odbywa się na terenie UE.  

Przepisy rozporządzenia stosuje się również w sytuacji, gdy przetwarzane są dane osobowe osób przebywających na terenie Unii przez administratora lub podmiot niemający jednostek organizacyjnych w UE, jeżeli proces przetwarzania danych związany jest z  oferowaniem towarów i usług takim osobom w Unii, niezależnie od tego czy wymaga się od nich zapłaty. Rozporządzenie ma zastosowanie również w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu monitorowania zachowania tych osób, o ile do tego zachowania dochodzi na terenie UE.

Nowe unijne przepisy obowiązują także w sytuacji, gdy dane przetwarzane są przez administratora niemającego jednostki organizacyjnej w UE, ale posiadającego jednostkę organizacyjną w miejscu, w którym na mocy prawa międzynarodowego stosowane jest prawo państwa członkowskiego.

W związku z powyższym, na obowiązek stosowania nowych przepisów ma wpływ zarówno siedziba administratora lub podmiotu przetwarzającego, ale również miejsce oferowania towarów lub usług oraz miejsce monitorowania zachowania osób. Takie umocowania prawne sprawiają, że stosowania przepisów rozporządzenia nie da się już uniknąć poprzez prowadzenie działalności poza Unią Europejską.