Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Polska wersja normy ISO 9001:2015 została opublikowana

czwartek, 07 lipiec 2016 08:23

Dnia 6 lipca 2016 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował polską wersję standardu ISO 9001:2015. Obecnie obowiązująca norma ISO 9001:2008 straci swoją ważność we wrześniu 2018 roku. Po 15 września 2018 r. wszystkie organizacje chcące utrzymać dotychczas obowiązujący system zarządzania jakością będą musiały wdrożyć nowe wymagania i przejść proces powtórnej certyfikacji.

Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań znowelizowanego standardu w przypadku wielu firm i instytucji może być procesem długotrwałym i trudnym, dlatego zalecane jest jak najszybsze podjęcie działań w celu wdrożenia nowej normy. Jedną z najbardziej problematycznych kwestii związanych z przejściem na nową normę jest konieczność przeprowadzenia analizy ryzyka, która dotychczas nie była wymagana. Myślenie oparte na ryzyku jest jednym z kluczowych elementów nowej struktury systemu zarządzania jakością opartego na ISO 9001:2015, dlatego tak ważne jest posiadanie właściwej wiedzy na ten temat.

Nasza firma oferuje usługi doradcze w zakresie dostosowania sytemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 do nowych wymagań, organizujemy również szkolenia, w trakcie których uczestnicy uzyskują kompleksową wiedzę dotyczącą znowelizowanej normy ISO 9001:2015 oraz przeprowadzania analizy ryzyka w organizacji. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce ‘Oferta”. Zachęcamy również do kontaktu z naszym biurem drogą elektroniczną lub telefoniczną.