Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Trwają prace nad nowelizacją normy ISO 22000

poniedziałek, 13 czerwiec 2016 09:09

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna pracuje właśnie nad nową wersją normy ISO 22000. Celem przeprowadzanej rewizji jest dostosowanie wymagań tego standardu do obecnych wymogów stawianych w zakresie bezpieczeństwa żywności na całym świecie.

Pierwszą istotną zmianą w znowelizowanej wersji ISO 22000 będzie jej struktura. Nowa norma będzie posiadać tzw. High-Level Structure (HLS), która została już wprowadzona w innych ostatnio rewidowanych standardach tj. ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Celem ujednolicenia struktury wszystkich norm z serii ISO jest ułatwienie integracji ze sobą kilku różnych systemów zarządzania. Nowa struktura normy wprowadza do wymagań ISO 22000 podejście oparte na ryzyku, a co za tym idzie konieczność przeprowadzania analizy ryzyka. Szacowanie ryzyka będzie się odbywać w oparciu o wymagania systemu HACCP.

Nowością będzie również wyróżnienie w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności opartym na ISO 22000 dwóch cykli PDCA, gdzie jeden zostanie umieszczony w drugim. Pierwszy cykl będzie się odnosił ogólnie do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, natomiast drugi, znajdujący się w nim, do działań opisanych w Paragrafie 8. Warto dodać, że wytyczne zawarte w Paragrafie 8. pokrywają się z zasadami systemu HACCP opisanymi w Codex Alimentarius. W nowej wersji normy zostaną zawarte także dokładne wyjaśnienia dotyczące różnic pomiędzy Krytycznymi Punktami Kontroli, Programami Wstępnymi oraz Operacyjnymi Programami Wstępnymi.

Rewizja normy ma na celu włączenie do jej wymagań kilku kluczowych elementów, które mają zapewnić bezpieczeństwo żywności na każdym etapie łańcucha dostaw . Do tych elementów zaliczamy:

  • Interaktywną komunikację na całej długości łańcucha dostaw,
  • systematyczne podejście do zarządzania,
  • Programy Wstępne,
  • zasady systemu HACCP.

 

Jak zapowiada komisja zajmująca się rewizją ISO 22000 jeszcze wiele pracy jest potrzebne w celu opracowania ostatecznej wersji nowej normy, która pozwoli na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa żywności. Najbliższe spotkanie komisji odbędzie się w dniach 14-16 czerwca w Kopenhadze.

 

Źródło: www.iso.org