Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych już opublikowane

czwartek, 05 maj 2016 08:49

Dnia 4 maja 2016 roku nastąpiła publikacja w Dzienniku Urzędowym UE L 119 oficjalnego tekstu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Nowe unijne rozporządzenie o ochrony danych, w myśl art. 99, wejdzie w życie 20 dnia po opublikowaniu go w dzienniku UE, natomiast jego przepisy będą obowiązywały od 25 maja 2018 roku. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 wchodzi w życie bezpośrednio po publikacji jej tekstu w Dzienniku Urzędowym.