Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Dlaczego warto wdrożyć standard BRC?

poniedziałek, 11 kwiecień 2016 09:38

Obecnie już ponad 8000 producentów z 80 krajów wdrożyło wymagania standardu BRC, a w ubiegłym roku weszła w życie już jego siódma wersja. Skąd bierze się popularność Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności BRC i dlaczego warto go wdrożyć?

Czego dotyczy standard BRC?

Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności BRC powstał w 1998 roku i  obejmuje cały łańcuch dostaw, poprzez uwzględnienie czterech powiązanych standardów, zawierających szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jakości i funkcjonowania, jakie muszą zostać spełnione w celu wytwarzania, pakowania , magazynowania i dystrybuowania bezpiecznych produktów żywnościowych. Standard BRC jako pierwszy został uznany przez  Globalną Inicjatywę ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI), organizację której celem jest harmonizacja standardów bezpieczeństwa żywności poprzez dopasowanie ich do wymagań wszystkich stron zainteresowanych.

Dlaczego BRC?

Wdrożenie wymagań standardu bezpieczeństwa żywności BRC może przynieść organizacjom wiele korzyści. Oto najważniejsze z nich:

  • Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności BRC jest standardem rozpoznawalnym i uznawanym przez GFSI, a jego certyfikacja ma zakres międzynarodowy, przez co jest uwzględniana przez klientów i dostawców na całym świecie.
  • Trzyetapowy proces certyfikacji systemu pozwala na niezależną i obiektywną ocenę dotyczącą poziomu bezpieczeństwa i jakości oferowanych produktów żywnościowych.
  • Przejście procesu certyfikacji daje prawo organizacji do posługiwania się logo standardu BRC, którego rozpoznawalność ma zasięg międzynarodowy.
  • Zakres standardu BRC obejmuje kompleksowo zagadnienia związane z jakością, legalnością oraz bezpieczeństwem produktów.
  • Standard daje producentom wpływ na jakość usług dostawców, w celu zapewnienia że stosują oni zasady GMP.
  • Standard dopuszcza prowadzenie zarówno auditów zapowiedzianych i niezapowiedzianych co wymaga od producentów ciągłego utrzymywania najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości produkowanej żywności, przez co wzrasta satysfakcja klientów.

 

Osoby zainteresowane zdobyciem szerszej wiedzy dotyczącej standardu BRC zapraszamy do udziału w naszym nowym szkoleniu Auditor wewnętrzny BRC/IFS.