Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Dlaczego warto powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji?

wtorek, 01 marzec 2016 08:14

W myśl art. 36a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, powołanie administratora bezpieczeństwa informacji przez administratora danych osobowych nie jest obowiązkowe. W sytuacji, kiedy administrator danych nie zdecyduje się na wyznaczenie ABI-ego wówczas zobowiązany jest do wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji, wyłączając przygotowywanie sprawozdania oraz prowadzenie wewnętrznego rejestru przetwarzanych przez ADO zbiorów danych.

Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji niesie za sobą wiele korzyści. Pierwszą z nich jest zwolnienie administratorów danych z konieczności zgłaszania i rejestrowania zbiorów danych zwykłych w GIODO. Posiadanie ABI-ego likwiduje również obowiązek wykreślania lub aktualizacji zgłoszonych lub zarejestrowanych do 1 stycznia 2015 roku zbiorów, z wyłączeniem tych, które zawierają dane wrażliwe.

Oprócz profitów, związanych z brakiem konieczności zgłaszania zbiorów, powołanie administratora bezpieczeństwa informacji wpływa również na podniesienie poziomu ochrony danych osobowych w organizacji. Dzięki obecności ABI-ego administratorzy danych zyskują zwiększenie autokontroli oraz wewnętrzny nadzór nad spełnieniem wymagań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Powołanie ABI-ego może się również przyczynić do zwiększenia zaufania do administratora danych ze strony osób, których owe dane dotyczą oraz innych ADO.

Należy również pamiętać, że wyznaczenie ABI-go już teraz jest bardzo dobrą decyzją w związku z planowanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji  pomoże w odpowiednim przygotowaniu organizacji do spełnienia wymagań planowanych przez unijne przepisy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zdobyciem kompetencji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach otwartych z tego zakresu. Więcej informacji na ten temat znajduje się  w zakładce szkolenia.