Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Analiza ryzyka w normie ISO 9001:2015

czwartek, 28 styczeń 2016 10:25

Od dnia 15 września 2015 roku obowiązuje nowa norma ISO 9001:2015, której wymagania uległy licznym modyfikacjom w odniesieniu do poprzedniej wersji z roku 2008. Jedną z ważniejszych zmian jest zobowiązanie organizacji do uwzględniania ryzyk  i możliwości na etapie planowania systemu zarządzania jakością.

Wymagania ISO 9001:2015 nakładają na organizacje obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka, która ma na celu identyfikację istniejących ryzyk oraz określenie ich poziomu istotności. Dla ryzyk, które stanowią zagrożenie dla organizacji i nie mogą zostać zaakceptowane konieczne jest opracowanie działań, które będą minimalizować ich oddziaływanie. Analiza ryzyka jest narzędziem, które pozwoli kierownictwu na rozpoznanie zagrożeń, ale również szans i możliwości dla organizacji. Jej celem jest także ulepszenie procesu doskonalenia działalności, który jest niezbędnym elementem systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.

Jeżeli chcą Państwo poszerzyć swoją wiedzę z tematyki ryzyka w nomie ISO 9001:2015 oraz poznać wymagania znowelizowanej normy zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach otwartych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.