Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Inspektor ochrony danych zastąpi ABI-ego?

środa, 13 styczeń 2016 13:09

Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, które ma zostać uchwalone wiosną bieżącego roku przyniesie wiele zmian w dotychczas obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Jedną z najistotniejszych kwestii jest wprowadzenie funkcji  inspektora ochrony danych, który miałby zastąpić administratora bezpieczeństwa informacji.

W myśl nowych przepisów powołanie inspektora ochrony danych będzie wymagane w przypadkach gdy:

  • Przetwarzania dokonuje organ lub podmiot publiczny,
  • Przetwarzania dokonuje osoba prawna, kiedy dotyczy ona ponad 5000 podmiotów danych rocznie,
  • Główną działalnością podmiotu są operacje przetwarzania danych, które ze względu na swój charakter, zakres lub cel wymagają systematycznego monitorowania,
  • Główna działalność podmiotu polega na przetwarzaniu szczególnych kategorii danych zgodnie z art. 9 ust. 1, danych dotyczących lokalizacji lub danych dotyczących dzieci lub pracowników w wielkoskalowych zbiorach danych.

 

Sprawą dotychczas nierozstrzygniętą jest interpretacja powyższych zapisów, która sprecyzuje jakie dokładnie podmioty będę musiały powołać inspektora ochrony danych osobowych. Kwestia ta jest niezwykle istotna, ponieważ za nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego powołania inspektora ochrony danych mają grozić grzywny.  Można więc przypuszczać, że perspektywa wysokich kar finansowych zwróci uwagę wielu podmiotów na zagadnienia związane z  ochroną danych osobowych.