Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Czym od wymagań ISO 9001 różni się norma PN-EN 15038?

piątek, 08 styczeń 2016 12:12

W związku z wzrastającą konkurencją w wielu branżach coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania, w celu podniesienia swojej pozycji na rynku. Posiadanie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania jakością pozwala nie tylko na osiągnięcie najwyższej jakości produktów usług, ale również pomaga w pozyskaniu nowych klientów.

Rosnąca liczba firm, zajmujących się tłumaczeniami zmusza także tą branżę do wprowadzania rozwiązań, które wpłyną na poprawę jej efektywności i konkurencyjności. Z myślą o tej dziedzinie powstała w 2006 roku Europejska Norma EN-15038, która określa metody doskonalenia usług biur tłumaczeń.

Jaka jest różnica pomiędzy standardem PN-EN 15038 a najpopularniejszą normą w z zakresu zarządzania jakością ISO 9001?  Wymagania ISO 9001 mają charakter uniwersalny, dlatego mogą być zastosowane w każdej organizacji, bez względu na prowadzoną przez nią działalność czy wielkość.  Standard PN-EN 15038:2006 to zbiór szczegółowych wymagań, odnoszących się wyłącznie do biur tłumaczeń i świadczonych przez nie usług.

Norma PN-EN 15038:2006 obejmuje swoim zakresem trzy główne obszary:

  1. Wymagania podstawowe, dotyczące takich zagadnień jak zasoby ludzkie, zasoby techniczne, system zarządzania jakością oraz zarządzanie projektem.
  2. Relacje dostawcy usług tłumaczeniowych z klientem – w tej części nomy poruszane są kwestie dotyczące m.in. oceniania, wyceny, uzgadniania i kończenia projektów.
  3. Procedury w usługach tłumaczeniowych – wymagania normy nakładają na biura tłumaczeniowe obowiązek posiadania udokumentowanych procedur służących zarządzaniu projektem.

 

Nasza firma może Państwu pomóc we wdrożeniu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz standardu PN-EN 15038. Szczegóły naszej oferty znajdują się w zakładce wdrożenia