Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Jak zmieniła się rola kierownictwa w normie ISO 9001:2015?

piątek, 27 listopad 2015 09:41

Jedną z kluczowych zmian, jakie wprowadziła norma ISO 9001:2015 jest rola, jaką w organizacji powinno pełnić najwyższe kierownictwo. W wersji ISO 9001:2008 była mowa o zaangażowaniu kierownictwa, w zrewidowanej normie wyraźnie pokreślona została jego przewodnia rola.

W ISO 9001:2008 kierownictwo zobowiązane było do:

  • ustanowienia polityki jakości,
  • ustanowienia celów,
  • zapewnienia zasobów,
  • zakomunikowania w organizacji znaczenia polityki.

 

Nowa wersja normy nakłada na kierownictwo znacznie większe zobowiązania, związane z odpowiedzialnością za skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Według nowych wymagań to właśnie najwyższe kierownictwo zobligowane jest do zapewnienia sprawnie działającego systemu zarządzania. Wśród ich nowych obowiązków znajdują się także promowanie podejścia procesowego oraz myślenia opartego na ryzyku w organizacji.

Zmiany te, jak twierdzą eksperci, mają na celu zwiększenie roli systemu zarządzania jakością w organizacjach poprzez zapewnienie uwzględniania jego wymagań w strategiach biznesowych. Efektem takiego działania ma być zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług przy jednoczesnym osiąganiu korzyści ekonomicznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką nowej normy ISO 9001:2015 zapraszamy na nasze szkolenia: „Wymagania normy ISO 9001:2015” oraz „Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015”, podczas których kompleksowo poznają Państwo wymagania nowej wersji ISO 9001.

 

Źródło: www.iso.ogr