Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Dostosowanie systemów zarządzania do wymagań ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

poniedziałek, 16 listopad 2015 08:36

Opublikowanie we wrześniu bieżącego roku nowych wersji norm ISO 9001 oraz ISO 14001 rozpoczęło trzyletni okres przejściowy, w czasie trwania którego organizacje posiadające wdrożone systemy zarządzania będą musiały przeprowadzić jego dostosowanie do nowych wymagań. W celu utrzymania certyfikatu systemu zarządzania organizacje do września 2018 r. zobowiązane są nie tylko do przejścia na znowelizowane normy, ale również do pozytywnego przejścia certyfikacji w oparciu o nowe wymagania. W związku z tym, czasu na dostosowanie nie jest aż tak dużo jak mogło by się wydawać.

Każda organizacja powinna w sposób indywidualny podejść do przejścia na nowe wymagania. Stopień zmian, jaki będzie należało wprowadzić, uzależnia się od dojrzałości i skuteczności obecnie funkcjonującego systemu zarządzania. W organizacjach, w których został on wdrożony jedynie w celu uzyskania certyfikatu, będzie potrzebne wiele czasu, aby stworzyć system dostosowany do nowych wersji norm.

Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF) opublikowało wytyczne, które mają pomóc organizacjom w przejściu na znowelizowaną normę. Wśród działań zmierzających do adaptacji systemu zarządzania do nowych wymagań powinny się znaleźć:

  1. Identyfikacja różnic organizacyjnych, które należy uwzględnić w celu spełniania nowych wymagań.
  2. Opracowanie planu wdrożenia.
  3. Zapewnienie właściwego szkolenia i świadomości wszystkich stron, które maja wpływ na skuteczność organizacji.
  4. Aktualizacja obecnego systemu zarządzania w celu spełnienia wymagań i zapewnienia weryfikacji jego skuteczności.
  5. Nawiązanie kontaktu z jednostką certyfikująca w celu przygotowania przejścia.

 

Nasza firma już dziś może pomóc Państwa organizacji w dostosowaniu Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Środowiskiem do nowych wymagań. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailowo. Wspólnie opracujemy rozwiązania, które pozwolą na sprawną adaptację Państwa obecnego systemu zarządzania do nowych norm.

 

Źródło: www.pca.gov.pl