ISO 450012018

ISO 45001:2018

System Zarządzania BHP
Szkolenia dla przedsiębiorców

12 marca 2018 r. pojawił się nowy standard dla systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy, czyli omawiana norma ISO 45001:2018. Sprawdź, dlaczego warto zainwestować we właściwe szkolenie oraz jak uzyskać dofinansowanie z UE.

Bezpieczeństwo oraz higiena w pracy jest bardzo istotnym czynnikiem, na który należy zwracać szczególną uwagę. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców jak i pracowników. Nowa norma ISO 45001 to przede wszystkim działania proaktywne, które zmierzają do przewidywania możliwych wypadków na stanowisku pracy.
Statystyki o bezpieczeństwie pracy

W pierwszym kwartale 2018 roku wypadkom przy pracy uległo niemal 16 tys. osób. To o 5,4% mniej niż w roku poprzedzającym. Nadal jednak zasady bezpieczeństwa pracy w wielu polskich przedsiębiorstwach są lekceważone. Bardzo przydatne okazują się specjalne szkolenia, które pomagają lepiej zrozumieć i zastosować się do obowiązujących przepisów, tym bardziej gdy 12 marca 2018 pojawiła się nowa norma – ISO 45001. Dowiedz się, dlaczego jej wdrożenie jest tak bardzo istotne oraz czego dokładnie dotyczy?

Czym jest norma ISO 45001 z 2018 roku?

Względy bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiają, że konieczne jest wprowadzanie częstych zmian w przepisach kodeksu pracy. Niezbędne są również specjalistyczne szkolenia, przeprowadzane przez profesjonalnych doradców. Dotychczas najczęściej wszelkie usprawnienia związane z bezpieczeństwem, wdrażano dopiero po zaistnieniu wypadku. Uczono się na błędach czyli wypadkach pracowników, zamiast przewidywać możliwe scenariusze. Takie działanie sprawia, że względy bezpieczeństwa stawiane są pod ogromną wątpliwość. Stąd też konieczne było wprowadzenie szeregu zmian, mających na celu zwiększenie świadomości pracowników i pracodawców pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Norma ISO 45001 wprowadza zupełnie inne spojrzenie na systematyczność działań, w celu zminimalizowania skutków i częstotliwości występowania wypadków przy pracy. Dlatego też tak istotne są wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia dla przedsiębiorców. Będą one w szczególności istotne dla średnich i większych przedsiębiorstw, zatrudniających większą ilość pracowników.

Szkolenia z normy ISO 45001

Z racji tego, że względy bezpieczeństwa i higieny pracy są szalenie istotne, kładziemy szczególny nacisk na szkolenia z tym związane. Równie ważne jest to, że kursy mogą zostać dofinansowane z funduszy europejskich. Dzięki temu koszty spadają nawet o 80%. Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem szkolenia z normy ISO 45001 w swojej firmie – skontaktuj się z nami. Dopełnimy wszelkich starań, aby przeprowadzone przez nas szkolenie dla przedsiębiorcy było skuteczne i w pełni zrozumiałe.

Współpracujemy tylko z doświadczonymi trenerami, tak więc jakość przeprowadzanych przez nas szkoleń stoi na najwyższym poziomie. Ponadto po każdym szkoleniu, jego uczestnicy otrzymują oryginalne certyfikaty, potwierdzające nabytą wiedzę. Działamy na rynku od 20 lat, a przez ten czas z naszej oferty skorzystało ponad 3,5 tysiąca różnych podmiotów.

 1. Cel przeprowadzania audytu gotowości.

Coraz częściej organizacje decydują się na wdrożenie systemu zarządzania spełniającego określone kryteria certyfikacyjne korzystając z wiedzy i doświadczenia własnego personelu. Kierownictwo organizacji aby stwierdzić gotowość certyfikacyjną i  podjąć decyzje o wszczęciu procesu certyfikacji może oczekiwać obiektywnej oceny stanu gotowości do certyfikacji dokonaną przez osoby kompetentne nie zaangażowane w proces wdrożeniowy.

Usługa audytu gotowości została zaprojektowana w celu dokonania takiej właśnie oceny.

 1. Sposób realizacji.

Audyt jest przeprowadzany przez zespół audytorów zgodnie z uzgodnionym wcześniej planem audytu. Działania audytowe prowadzone są w sposób:

 • Przeglądu dokumentów organizacji;
 • Wysyłaniu kwestionariuszy audytowych z prośba o wypełnienie przez określonych pracowników;
 • Rozmów z określonymi członkami kierownictwa organizacji i pracownikami organizacji.
 • Obserwacji audytorów.

Ostatnim etapem audytu jest prezentacja i omówienie ustaleń  i wniosków z audytu.

 1. Rezultaty audytu.

Po wykonanym audycie dostarczony zostanie na piśmie raport z audytu zawierający informacje w zakresie:

 • Spełnienia wymagań normy będącej kryterium certyfikacji systemu zarządzania;
 • Ewentualnych niezgodności z wymaganiami normy będącej kryterium certyfikacji lub braku możliwości potwierdzenia zgodności;
 • Zaleceń odnośnie ewentualnych działań doprowadzających do gotowości certyfikacyjnej.

Zapisz się na usługę

 1. Cel przeprowadzania audytu wstępnego.

Jeżeli Państwa organizacja zamierza wdrożyć, utrzymywać i certyfikować system zarządzania to zaleca się aby dokonać to w sposób planowy i zorganizowany. Aby zaplanować działania wdrożeniowe niezbędna jest informacja odnośnie następujących kwestii:

 • Czy istniejące praktyki i regulacje w organizacji spełniają wymagania  stanowiące kryteria certyfikacji systemu zarządzania który ma być wdrożony;
 • Co należy dodatkowo zrobić aby spełnić te wymagania;
 • Jakie działania w związku z tym należy podjąć;
 • Jakie zasoby są niezbędne do realizacji powyższych działań;
 • Jakie zasoby jest w stanie zapewnić sama organizacja we własnym zakresie a jakie powinna pozyskać z zewnątrz;
 • Jakie są ramy czasowe dla realizacji poszczególnych działań;

Dostarczenie powyższych informacji jest celem audytu wstępnego.

 1. Sposób realizacji.

Audyt jest przeprowadzany przez zespół audytorów zgodnie z uzgodnionym wcześniej planem audytu. Działania audytowe prowadzone są w sposób:

 • Przeglądu dokumentów organizacji;
 • Wysyłaniu kwestionariuszy audytowych z prośba o wypełnienie przez określonych pracowników;
 • Rozmów z określonymi członkami kierownictwa organizacji i pracownikami organizacji.
 • Obserwacji audytorów.

Ostatnim etapem audytu jest prezentacja i omówienie ustaleń  i wniosków z audytu.

 1. Rezultaty audytu.

Po wykonanym audycie dostarczony zostanie na piśmie raport z audytu zawierający informacje niezbędne do :

 • Ustalenia harmonogramu wdrożenia,
 • Niezbędnych zasobów potrzebnych do wdrożenia;

Informacje te będą podane w formie ustaleń i wniosków z audytu oraz zaleceń i wskazówek.

Zapisz się na usługę

 1. W jakim celu zamawiana jest usługa.

Wdrożenie systemu zarządzania i jego certyfikacja jest zazwyczaj znaczącym przedsięwzięciem dla każdej organizacji. Wymaga ono odpowiedniego czasu i zasobów. Aby optymalnie zaprojektować i przeprowadzić całe przedsięwzięcie można skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców, którzy maja doświadczenie we wdrożeniu i przygotowaniu do certyfikacji wdrażany system zarządzania.

Zatem celem realizacji naszej usługi jest aktywne wsparcie organizacji we wdrożeniu i przygotowaniu do certyfikacji systemu zarządzania.

 1. Sposób realizacji usługi.

Realizacja usługi  zawiera następujące etapy:

 • Audyt wstępny– dokonywany w celu uzyskania niezbędnej informacji do utworzenia harmonogramu wdrożenia;
 • Utworzenie i uzgodnienie harmonogramu wdrożenia;
 • Realizacja działań zawartych w harmonogramie;
 • Organizacja audytu wewnętrznego i przeprowadzenie niezbędnych audytów wewnętrznych;
 • Zebranie danych wymaganych w systemie zarządzania i dokonanie analizy;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania;
 • Opcjonalnie – wsparcie w trakcie procesu certyfikacji.
 1. Rezultaty

Efektami realizacji wdrożenia i przygotowania do certyfikacji systemu zarządzania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem są:

 • Wdrożony i funkcjonujący system zarządzania umożliwiający osiąganie ustalonych celów dla organizacji;
 • Gotowość do przeprowadzenia procesu certyfikacji. Dajemy gwarancje uzyskania certyfikatu.

Zapisz się na usługę

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…