System Zarządzania Środowiskiem

ISO
14001

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 jest międzynarodowym standardem zarządzania środowiskowego. Opisuje on zasady kontroli nad tymi działaniami, nad wykorzystaniem i eksploatacją zasobów naturalnych, nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami i ściekami przemysłowymi, nad zużyciem energii.

Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania

Szkolenia Otwarte

Celem szkolenia jest przedstawienie standardów środowiskowych według normy ISO 14001:2015 oraz zagadnień dotyczących wdrażania i funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego w organizacji. Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami przeprowadzania auditów oraz pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do skutecznego auditowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do objęcia stanowiska auditora wewnętrznego  Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz osób pełniących już taką funkcję w organizacji, którzy chcą uzupełnić swoja wiedzę o nowe wymagania zawarte w normie ISO 14001:2015. Na szkolenie zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem i ugruntowaniem swojej wiedzy z zakresu ISO 14001 o nowe wymagania zawarte w zrewidowanej normie ISO 14001:2015.

Korzyści

 • zdobycie wiedzy związanej z interpretacją znowelizowanej normy ISO 14001:2015,
 • zdobycie umiejętności planowania, wdrażania, utrzymania oraz doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w organizacji w oparciu o nowe wymagania,
 • poznanie najczęściej występujących nieprawidłowości w systemach zarządzania oraz metod ich rozwiązywania, korygowania oraz zapobiegania.

Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Sp. k., Kraków, ul. Kalwaryjska 69

Godziny szkolenia: 9:00-15:15
Czas trwania: 2 dni (14 h)
Cena szkoleniazapytaj o aktualną cenę

***  Zwolnienie z podatku VAT – w przypadku finansowania  szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych – (wymagane oświadczenie- do pobrania na dole strony).

Program Szkolenia

I dzień (7 h)

 1. Wytyczne międzynarodowe, terminologia
 2. Wymagania normy ISO 14001:2015
 • kontekst organizacji,
 • przywództwo,
 • planowanie (działania dotyczące ryzyk związanych z zagrożeniami i możliwościami, cele środowiskowe oraz ich planowanie w organizacji),
 • wsparcie (zasoby, kompetencje, świadomość, udokumentowane informacje),
 • działania,
 • wyniki oceny,
 • doskonalenie

II dzień (7 h)

 1. Dokumentowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego z uwzględnieniem zmian wynikających z nowego podejścia zawartego w normie ISO 14001:2015.
 2. Zasady auditowania, planowanie auditów, zawiadomienie o audicie.
 3. Zarządzanie programem auditów.
 4. Działania auditowe.
 5. Kompetencje i ocena auditorów.
 6. Zasady certyfikacji.
 7. Egzamin końcowy.
 8. Dyskusja panelowa oraz podsumowanie szkolenia.

Szkolenie ma charakter warsztatowy – jest prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń

Oświadczenie VAT

Audyty

Usługa auditu zawiera wykonanie niezbędnych działań auditowych w ramach  funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania środowiskiem, w zakresie:

 • Audit wewnętrzny środowiska posiadający charakter zapewniający, mający na celu bieżącą ocenę zgodności systemu zarządzania z wymaganiami ISO 14001 oraz adekwatności i skuteczności zastosowanych środków w ramach  zarządzania środowiskowego.
 •  Audit wewnętrzny środowiska posiadający charakter doradczy mający na celu dostarczenie zaleceń odnośnie poprawy skuteczności zarządzania w odniesieniu do  polityki środowiskowej przyjętej przez organizację.
 • Zebranie i analizę niezbędnych danych określonych na podstawie wymagań ISO 14001 i określonych w dokumentacji systemu zarządzania środowiskiem.
 • Przygotowanie niezbędnych danych do przeprowadzenia przeglądu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 14001.

Oferowana usługa może mieć charakter ciągły w trakcie obowiązywania umowy i być dostarczana na bieżąco przez konsultantów Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. Sp. k.

Usługa auditu zawiera wykonanie niezbędnych działań w ramach  funkcjonującego w organizacji zintegrowanego systemu zarządzania   tj. systemu spełniającego wymagania ISO 9001 oraz ISO 14001, w zakresie:

 • Audit wewnętrzny jakości posiadający charakter zapewniający, mający na celu bieżącą ocenę zgodności systemu zarządzania z wymaganiami ISO 9001 oraz adekwatności i skuteczności zastosowanych środków w ramach  zarządzania jakością.
 • Audit wewnętrzny środowiska posiadający charakter zapewniający, mający na celu bieżącą ocenę zgodności systemu zarządzania z wymaganiami ISO 14001 oraz adekwatności i skuteczności zastosowanych środków w ramach  zarządzania środowiskowego.
 • Audit wewnętrzny środowiska i jakości posiadający charakter doradczy mający na celu dostarczenie zaleceń odnośnie poprawy skuteczności zarządzania w odniesieniu do  polityki jakości i środowiska przyjętej przez organizację.
 • Zebranie i analizę niezbędnych danych określonych na podstawie wymagań ISO 9001 oraz ISO 14001 i określonych w dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Przygotowanie niezbędnych danych do przeprowadzenia przeglądu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 9001 oraz ISO 14001.

Oferowana usługa może mieć charakter ciągły w trakcie obowiązywania umowy i być dostarczana na bieżąco przez konsultantów Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. Sp. k.

Wdrożenia i Certyfikacje

ETAPY WDROŻENIA

 • szkolenia związane z wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • badanie oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa  w celu określenia możliwości wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • opracowanie dokumentacji służącej wdrażaniu Systemu Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwie,
 • ekspertyzy związane z wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • inne usługi doradcze związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa do certyfikacji na normę ISO 14001