System Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym

IATF
16949

Norma IATF 16949, opisuje model systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Postanowienia IATF 16949 odnoszą się zarówno do wymagań normy ISO 9001 jak i do wymagań dodatkowych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów

Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania

Szkolenia Otwarte

Cel
Osiągnięcie samodzielności i kompetencji w realizacji auditów wewnętrznych wg ISO/TS 16949 poprzez lepsze poznanie normy oraz technik i aspektów auditowania.

Grupa docelowa
Inżynierowie jakości i inni specjaliści firm motoryzacyjnych, posiadający ogólną wiedzę o normie ISO 9001 i doświadczenie w kontaktach z klientem, dedykowani docelowo do realizacji auditów wewnętrznych.

Korzyści

 • Doskonalenie rozumienia normy IATF 16949 w aspekcie auditowania;
 • Poznanie i doskonalenie technik auditowania;
 • Spełnienie specyficznych wymagań klientów oraz normy IATF 16949;
 • Zapewnienie zasobów kompetentnych do realizacji auditów wewnętrznych w firmie;
 • Redukcja strat wewnętrznych i zewnętrznych;

***  Zwolnienie z podatku VAT – w przypadku finansowania  szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych – (wymagane oświadczenie- do pobrania na dole strony).

Cena zawiera: certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, wydany przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Sp.k. oraz certyfikat jednostki certyfikujacej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej  oraz poczęstunek.

Oświadczenie VAT

Audyty

Wzrost efektywności pracy, poprawa skuteczności i szybkości reakcji na potrzeby klienta

Wdrożenia i Certyfikacje

Do korzyści z posiadania systemu zarządzania jakością opartego
o IATF 16949 należy zaliczyć m.in :

 • wzrost zadowolenia i zaufania klientów,
 • pozyskanie nowych projektów,
 • zapewnienie kompetentnego personelu,
 • usystematyzowanie procesów i uporządkowanie organizacji,
 • zmniejszenie strat wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wzrost konkurencyjności i udziału w rynku,
 • poprawę jakości komponentów i relacji z ich dostawcami,
 • poprawę terminowości procesów,
 • zmniejszenie ilości auditów zewnętrznych,

Wdrażanie systemu zarządzania jakością według
IATF 16949 odbywa się zwykle w następujących etapach:

 • wykonanie auditu wstępnego,
 • opracowanie projektu wdrożenia,
 • realizacja szkoleń,
 • uzupełnienie i wdrożenie brakującej dokumentacji,
 • wykonanie auditów kontrolnych z działaniami korygujących,
 • wnioskowanie o certyfikację,