Facebook
Zgłoszenie na szkolenie
Zapytanie ofertowe
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Usługi audytowe

 

Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. oferuje usługi auditowe  z zakresu systemów zarządzania oraz audytowe ochrony danych osobowych.

audit czy audyt ... ?

Indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów powoływane są odpowiednie zespoły specjalistów, profesjonalnie przygotowane do realizacji działań audytowych. Proponujemy specjalistyczne audity wewnętrzne mające na celu weryfikację zgodności posiadanego systemu zarządzania z wymaganiami normy, lub zgodności systemu ochrony danych danych osobowych z aktualnie obowiązującymi wymaganiami formalno-prawnymi.

Każda organizacja posiadająca wdrożony system zarządzania jakością, środowiskiem lub inny, w celu utrzymania systemu powinna odpowiednio nadzorować jego funkcjonowanie. Oferowana usługa przeznaczona jest dla organizacji, które posiadają już wdrożony system zarządzania ISO, ale brak doświadczenia lub brak czasu nie pozwalają na właściwy nadzór nad działaniem systemu.

Proponowane usługi zapewnią utrzymanie stabilnego i prawidłowo funkcjonującego systemu zarządzania.

 

Dla organizacji, które chciałyby zweryfikować istniejące już u nich procedury przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych pod kątem wymagań formalno-prawnych, zespół ekspertów Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. przygotował usługę: