Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Wdrożenia i audyty

 

Centrum Zarządzania Jakością Sp. z o.o. Sp. k. oferuje usługi wdrożeniowe oraz auditowe z zakresu systemów zarządzania oraz audytowe ochrony danych osobowych.

Dla organizacji, które chciałyby zweryfikować istniejące już u nich procedury przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych pod kątem wymagań formalno-prawnych, zespół ekspertów Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Sp. k. przygotował usługę:

 

 

wdrożenia

Niezależnie od wielkości wszystkie organizacje powinny spełnić wymagania w zakresie osiągania celów związanych z zyskownością, wymaganiami jakościowymi i technologicznymi oraz zrównoważonym rozwojem. Efektywny system zarządzania wdrożony w organizacji z pewnością pomoże odpowiedzieć na wyzwania jakie stawia szybko rozwijający się rynek globalny. System zarządzania pomoże w zorientowaniu działań na podniesienie konkurencyjności oraz usystematyzowaniu procesu zarządzania i poprawy jej funkcjonowania.

Organizacja posiadająca wdrożony system zarządzania może liczyć na zadowolenie klientów, wzrost wiarygodności oferowanych usług, status międzynarodowego uznania, poprawę wizerunku firmy, polepszenie więzi i stosunków z klientami, zabezpieczenie interesów klientów poprzez odpowiednią i konsekwentną jakość oferowanych usług, zdolność i elastyczność do wprowadzania zmian organizacyjnych, zwiększenie skuteczności zarządzania i planowania, lepszy podział zadań, wzrost odpowiedzialności i kompetencji, zmniejszenie kosztów, wczesne rozpoznawanie oraz wykrywanie błędów i wad w różnych sferach wytwarzania usługi, a także może on okazać się pomocny w trakcie starań o dotację na inwestycje czy też starań o pomyślną na korzyść organizacji ocenę przetargu.

 

Oferujemy wdrożenia: