Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Wdrożenia i audity

 

Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. oferuje usługi wdrożeniowe oraz auditowe z zakresu systemów zarządzania oraz audytowe ochrony danych osobowych.

audit czy audyt ... ?

Indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów powoływane są odpowiednie zespoły specjalistów, profesjonalnie przygotowane do realizacji działań audytowych. Proponujemy specjalistyczne audity wewnętrzne mające na celu weryfikację zgodności posiadanego systemu zarządzania z wymaganiami normy, lub zgodności systemu ochrony danych danych osobowych z aktualnie obowiązującymi wymaganiami formalno-prawnymi.

Każda organizacja posiadająca wdrożony system zarządzania jakością, środowiskiem lub inny, w celu utrzymania systemu powinna odpowiednio nadzorować jego funkcjonowanie. Oferowana usługa przeznaczona jest dla organizacji, które posiadają już wdrożony system zarządzania ISO, ale brak doświadczenia lub brak czasu nie pozwalają na właściwy nadzór nad działaniem systemu.

Proponowane usługi zapewnią utrzymanie stabilnego i prawidłowo funkcjonującego systemu zarządzania.

 Dla organizacji, które chciałyby zweryfikować istniejące już u nich procedury przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych pod kątem wymagań formalno-prawnych, zespół ekspertów Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. przygotował usługę:

 
 

 

wdrożenia

Niezależnie od wielkości wszystkie organizacje powinny spełnić wymagania w zakresie osiągania celów związanych z zyskownością, wymaganiami jakościowymi i technologicznymi oraz zrównoważonym rozwojem. Efektywny system zarządzania wdrożony w organizacji z pewnością pomoże odpowiedzieć na wyzwania jakie stawia szybko rozwijający się rynek globalny. System zarządzania pomoże w zorientowaniu działań na podniesienie konkurencyjności oraz usystematyzowaniu procesu zarządzania i poprawy jej funkcjonowania.

Organizacja posiadająca wdrożony system zarządzania może liczyć na zadowolenie klientów, wzrost wiarygodności oferowanych usług, status międzynarodowego uznania, poprawę wizerunku firmy, polepszenie więzi i stosunków z klientami, zabezpieczenie interesów klientów poprzez odpowiednią i konsekwentną jakość oferowanych usług, zdolność i elastyczność do wprowadzania zmian organizacyjnych, zwiększenie skuteczności zarządzania i planowania, lepszy podział zadań, wzrost odpowiedzialności i kompetencji, zmniejszenie kosztów, wczesne rozpoznawanie oraz wykrywanie błędów i wad w różnych sferach wytwarzania usługi, a także może on okazać się pomocny w trakcie starań o dotację na inwestycje czy też starań o pomyślną na korzyść organizacji ocenę przetargu.

 

Oferujemy wdrożenia: