Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

szkolenia zamknięte

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.Sp. k. oferuje szkolenia zamknięte dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta. Po szczegółowej analizie potrzeb szkoleniowych przygotowana zostaje specjalnie dla Państwa oferta szkolenia dedykowanego. Szkolenie jest indywidualnie stworzone i dostosowane do oczekiwań pod względem parametrów, takich jak zakres  merytoryczny, czas trwania szkolenia, cena.

Czas trwania: ustalany i dostosowany do konkretnej tematyki szkolenia określonej przez Klienta

Cena szkolenia: określana indywidualnie, uzależniona od czasu trwania, tematyki szkolenia i lokalizacji 

Program szkolenia: dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta, uzależniony od branży i zgodny z oczekiwanym celem szkolenia

Kadra trenerska:  wyselekcjonowana kadra trenerska posiadająca kompetencje merytoryczne i dydaktyczne w danej branży, co gwarantuje osiągnięcie w najwyższym stopniu zamierzonego celu szkolenia

Obszary tematyczne szkoleń zamkniętych:

 
 
Ustawa o ochronie danych osobowych, nakazuje  wszystkim organizacjom przetwarzającym dane osobowe, dostosowanie do przepisów, procedur, dokumentacji oraz systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych.

Więcej ...

Polecane szkolenia zamknięte:

 • Wprowadzenie do ochrony danych osobowych
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Ochrona danych osobowych w jednostkach oświatowych
 • Ochrona danych osobowych w  działaniach marketingowych
   
 

Norma ISO 27001 zapewnia kompleksowe zabezpieczenie informacji, która jest rozumiana jako dokumentacja w formie papierowej, zapis elektroniczny (komputery oraz sieci komputerowe) a także wiedza poszczególnych pracowników.

Więcej ...

 Polecane szkolenia zamknięte:

 • Wymagania normy ISO 27001:2013
 • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013
 • Zmiany w normie ISO 27001:2013 - praktyczne aspekty wprowadzonych zmian
     

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 jest obecnie najczęściej wdrażanym systemem zarządzania na świecie, opierającym się o satysfakcję klienta...

Więcej...

Polecane szkolenia zamknięte:

 • Pełnomocnik i auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
 • Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
 • Praktyczne aspekty integracji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 z innymi systemami zarządzania
 • Zmiany w normie ISO 9001:2015 - praktyczne aspekty
 

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004 jest międzynarodowym standardem zarządzania środowiskowego. Opisuje on zasady kontroli nad tymi działaniami ...

 Więcej...

 Polecane szkolenia zamknięte:

 • Pełnomocnik i auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 • Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 • Naliczanie opłat środowiskowych i gospodarka odpadami
 • Prawo ochrony środowiska w teorii i praktyce
 

 

 

 
 

 

 

 
 

System zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP) jest systemem polegającym na identyfikacji miejsc, szczególnie „niebezpiecznych” z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego – krytyczne punkty kontroli (CCP), analizie potencjalnych zagrożeń w produktach  

Więcej ...

Polecane szkolenia zamknięte:

 • Pełnomocnik i auditor wewnętrzny systemu HACCP
 • Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP
 • Zasady wdrażania i bieżącego monitorowania systemu HACCP
 • Praktyczne aspekty wdrożenia GMP/GHP w branży spożywczej
 • Praktyczne aspekty wdrożenia GMP w branży kosmetycznej
 • HACCP w przedszkolu, szkole, żłobku i klubie dziecięcym
 • Wymagania Systemów Zarzadząnia Bezpieczeństwem Żywności wg standardów IFS, BRC, ISO 22000
 
 

 Polecane szkolenia zamknięte:

 • Praktyczne aspekty efektywności energetycznej zgodne z normą ISO 50001
 •  Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001

 

 

 
 
 
 
Polecane szkolenia zamknięte: 
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Zarządzanie ryzykiem jako podstawowy element kontroli zarządczej

 

 

 i inne ...

 

Norma ISO/TS 16949, opisuje model systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Postanowienia ISO/TS 16949 odnoszą się zarówno do wymagań normy ISO 9001 jak i do wymagań dodatkowych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów.

Więcej ...

Polecane szkolenia zamknięte:

 • Wprowadzenie do wymagań ISO/TS 16949:2009
 • Auditor wewnętrzny wg ISO/TS 16949:2009
 • Auditor procesu produkcyjnego wg normy VDA 6.3
 • Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz PPAP