Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Kurs: Wymagania normy i Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

 
 
 

 


Warto przeczytać:  Wymagania ISO 9001:2015 to wyzwanie dla wielu organizacji

SZKOLENIE PROWADZONE W OPARCIU O POLSKĄ WERSJĘ NORMY PN-EN ISO 9001:2015

Informacje o szkoleniu
   

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań  ISO 9001:2015 (wydanie piąte) oraz ich znaczenia dla organizacji zamierzającej deklarować zgodność z wymienioną normą w procesie certyfikacji systemu zarządzania jakością (SZJ). W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną również zapoznani z podstawowymi zasadami planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych systemów zarządzania jak również otrzymają istotne wskazówki odnośnie realizacji auditów.


Profil uczestnika

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do pełnienia roli zarządzającego programem auditów oraz auditora wewnętrznego SZJ jak również osób pełniących już taką funkcję w organizacji, które chcą uzupełnić swoją wiedzę w związku z wprowadzeniem piątej edycji ISO 9001. Na szkolenie zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tematyką związaną z nowym podejściem normy ISO 9001:2015 odnośnie samych wymagań jak również sposobu ich spełnienia.


Korzyści

 • Zrozumienie istoty nowego podejścia ISO 9001:2015,
 • Zdobycie wiedzy odnośnie wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 oraz sposobu ich spełnienia przez organizację.
 • Zdobycie wiedzy odnośnie wymagań i wytycznych dotyczących zarządzania programem auditów, przeprowadzania i dokumentowania auditów oraz zarządzania kompetencjami auditorów.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek odnośnie przeprowadzania auditów systemów zarządzania.
 

 

Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z.o.o., Kraków,
ul. Kalwaryjska 69

Godziny szkolenia: 9:00-15:15
Czas trwania: 3 dni (21 h)
Cena szkolenia: zapytaj o aktualną cenę!


***  Zwolnienie z podatku VAT - w przypadku finansowania  szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych - (wymagane oświadczenie- do pobrania na dole strony).

 

 

W cenie 2 certyfikaty!!!

Cena zawiera: certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia* wydany przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. oraz certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek. *Certyfikaty ukończenia szkolenia wydane przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. oraz jednostkę certyfikującą, uzyskane na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu, potwierdzają nabycie podstawowych i niezbędnych umiejętności do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i mogą stanowić dowód wymagany w trakcie auditów, szczególnie związanych z certyfikacją, na wykazanie odpowiednich kompetencji kluczowego personelu organizacji w tym zakresie.


 

 Program szkolenia
 
Trenerzy
I dzień (7h)

1.    Wprowadzenie do zarządzania jakością, zasady zarządzania jakością, seria norm ISO 9000.
2.    Podejście procesowe – zarządzanie procesami w organizacji.
3.    Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji.
4.    Sposób prezentacji wymagań ISO 9001:2015 (struktura formalna normy, założenia do interpretacji tekstu nomy).
5.    Zakres normy ISO 9001:2015 oraz istotne terminy i definicje.
6.    Wymagania ISO 9001:2015 cz. 1 – Kontekst w jakim funkcjonuje organizacja
 • Zrozumienie organizacji oraz jej kontekstu,
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych,
 • Określenie zakresu SZJ,
 • Procesy SZJ.
7.    Wymagania ISO 9001:2015 cz. 2 – Wiodąca rola kierownictwa
 • Wiodąca rola i zobowiązanie kierownictwa,
 • Polityka jakości,
 • Role, odpowiedzialność i uprawnienia.

II dzień (7h)

1.    Wymagania ISO 9001:2015 cz.3 – Planowanie
 • Działania w odpowiedzi na ryzyka i możliwości,
 • Cele dotyczące jakości i planowanie ich osiągnięcia,
 • Planowanie zmian.
2.    Wymagania ISO 9001:2015 cz.4 - Działania wspierające
 • Zasoby,
 • Kompetencje,
 • Świadomość,
 • Komunikacja,
 • Udokumentowana informacja.
3.    Wymagania ISO 9001:2015 cz. 5 – Działania operacyjne
 • Planowanie i nadzór operacyjny,
 • Wymagania odnośnie produktów i usług,
 • Projektowanie produktów i usług,
 • Nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz procesami, produktami i usługami,
 • Dostarczenie (realizacja) produktów i usług,
 • Zwolnienie produktów i usług,
 • Nadzór nad niezgodnymi rezultatami.
4.    Wymagania ISO 9001:2015 cz. 6 – Ocena działań
 • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
 • Audyt wewnętrzny,
 • Przegląd zarządzania.
5.    Wymagania ISO 9001:2015 cz. 7 – Doskonalenie
 • Niezgodności i działania korygujące,
 • Ciągłe doskonalenie.


III dzień (7h)

1.    Audit wewnętrzny systemów zarządzania. Wytyczne ISO 19011:2011
1.1.  Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i zasady auditownia.
1.2.   Zarządzanie programem auditów
 • Ustalanie celów programu auditów,
 • Ustalanie programu auditów,
 • Wdrażanie programu auditów,
 • Monitorowanie programu auditów,
 • Przeglądy i doskonalenie programu auditów.
1.3.    Przeprowadzenie auditu
 • Inicjowanie auditu,
 • Przygotowanie działań auditowych,
 • Przeprowadzenie działań auditowych,
 • Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu,
 • Zakończenie auditu,
 • Przeprowadzenie działań poauditowych.
1.4.    Kompetencje i ocena auditorów
 • Określenie kompetencji personelu auditujacego w celu spełnienia potrzeb programu auditów,
 • Ustalenie kryteriów oceny,
 • Wybór odpowiedniej metody oceny,
 • Przeprowadzenie oceny,
 • Utrzymanie i doskonalenie kompetencji.
2.    Egzamin końcowy.


Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w kolejności prowadzonych bloków szkoleniowych.

 

Eligiusz Myśliwy - CIA (Certified Internal Auditor), Ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania, auditor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Prezes Zarządu Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.

 


 

Do pobrania
 

Formularz zgłoszeniowy w wersji DOC

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Wypełniony dokument należy przesłać e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań  ISO 9001:2015 (wydanie piąte) oraz ich znaczenia dla organizacji zamierzającej deklarować zgodność z wymieniona normą w procesie certyfikacji systemu zarządzania jakością (SZJ). W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną również zapoznani z podstawowymi zasadami planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych systemów zarządzania jak również otrzymają istotne wskazówki odnośnie realizacji auditów.