Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

 
 
 

 


 

Informacje o szkoleniu
   
 Cel
Uczestnicy szkolenia Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 poznają zasady planowania oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
 


Profil uczestnika
Szkolenie Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 skierowane jest do kandydatów na Auditorów wewnętrznych a także dla wszystkich zainteresowanych tematyką auditowania systemu zarządzania jakością.


Korzyści
Uczestnicy szkolenia Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 zostaną przygotowani do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditu Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 oraz otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Ponadto osoby, które zaliczą test końcowy, zdobędą certyfikat  jednostki certyfikującej.


 

 

Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., Kraków,
ul. Kalwaryjska 69

Godziny szkolenia: 9:00-15:15
Czas trwania: 1 dzień
Cena szkolenia: zapytaj o aktualną cenę!


***  Zwolnienie z podatku VAT - w przypadku finansowania  szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych - (wymagane oświadczenie- do pobrania na dole strony).

 

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość wymagań normy ISO 9001:2015

W cenie 2 certyfikaty!!!

Cena zawiera: certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia* wydany przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. oraz certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek. *Certyfikaty ukończenia szkolenia wydane przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. oraz jednostkę certyfikującą, uzyskane na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu, potwierdzają nabycie podstawowych i niezbędnych umiejętności do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i mogą stanowić dowód wymagany w trakcie auditów, szczególnie związanych z certyfikacją, na wykazanie odpowiednich kompetencji kluczowego personelu organizacji w tym zakresie.


 

 Program szkolenia
 
Trenerzy
I dzień

 1.    Audit wewnętrzny systemów zarządzania. Wytyczne ISO 19011:2011
1.1.  Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i zasady auditownia.
1.2.   Zarządzanie programem auditów

 • Ustalanie celów programu auditów,
 • Ustalanie programu auditów,
 • Wdrażanie programu auditów,
 • Monitorowanie programu auditów,
 • Przeglądy i doskonalenie programu auditów.

 

1.3.    Przeprowadzenie auditu

 • Inicjowanie auditu,
 • Przygotowanie działań auditowych,
 • Przeprowadzenie działań auditowych,
 • Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu,
 • Zakończenie auditu,
 • Przeprowadzenie działań poauditowych.

 

1.4.    Kompetencje i ocena auditorów

 • Określenie kompetencji personelu auditujacego w celu spełnienia potrzeb programu auditów,
 • Ustalenie kryteriów oceny,
 • Wybór odpowiedniej metody oceny,
 • Przeprowadzenie oceny,
 • Utrzymanie i doskonalenie kompetencji.

 

2.    Egzamin końcowy.

 

Eligiusz Myśliwy - CIA (Certified Internal Auditor), Ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania, auditor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Prezes Zarządu Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.

 


 

Do pobrania
 

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Wypełniony dokument należy przesłać e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.