Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych


Celem  usługi w zakresie ochrony danych osobowych jest  kompleksowe przygotowanie organizacji do spełniania wymagań formalno – prawnych w zakresie danych osobowych.
Wdrożenie systemu jest poprzedzone przeprowadzeniem audytu ochrony danych osobowych w organizacji, dopiero po zrealizowaniu działań audytowych możliwe jest przystąpienie do opracowania kluczowej dokumentacji w zakresie danych osobowych- Polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Etap 1
Opracowanie dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa
Polityka Bezpieczeństwa Informacji, obejmuje:

 • definicje ogólnych obowiązków w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • opis zasad, standardów i wymagań zgodności z ustawą i rozporządzeniem
 • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych
 • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych
 • opis struktury zbiorów danych
 • sposób przepływu danych między systemami
 • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych
 • zaprojektowanie wzorów pozostałych dokumentów określonych w ustawie

 

Etap 2

Opracowanie dokumentacji Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym obejmuje:

 • procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych w SI
 • procedura dotycząca metod i środków uwierzytelniania
 • procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy w SI
 • procedura tworzenia kopii zapasowych
 • procedura dotycząca przechowywania kopii zapasowych i elektronicznych nośników danych
 • procedura dotycząca zabezpieczenia SI przed działaniem oprogramowania szkodliwego
 • procedura dotycząca wykonywania przeglądów i konserwacji SI
 • procedura zarządzania oprogramowaniem wykorzystywanym w systemie IT. 

 

 

Zaufali nam m.in.

 • Rada Izby Notarialnej w Krakowie
 • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Profamilia w Krakowie

więcej ...