Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Audit systemu zarządzania jakością ISO 9001

Usługa auditu zawiera wykonanie niezbędnych działań auditowych w ramach  funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001, w zakresie:

  • Audit wewnętrzny jakości posiadający charakter zapewniający, mający na celu bieżącą ocenę zgodności systemu zarządzania z wymaganiami ISO 9001 oraz adekwatności i skuteczności zastosowanych środków w ramach  zarządzania jakością.
  • Audit wewnętrzny jakości posiadający charakter doradczy mający na celu dostarczenie zaleceń odnośnie poprawy skuteczności zarządzania w odniesieniu do  polityki jakości przyjętej przez organizację.
  • Zebranie i analizę niezbędnych danych określonych na podstawie wymagań ISO 9001 i określonych w dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania.
  • Przygotowanie niezbędnych danych do przeprowadzenia przeglądu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 9001.

Oferowana usługa może mieć charakter ciągły w trakcie obowiązywania umowy i być dostarczana na bieżąco przez konsultantów  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o.