Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Wdrożenie systemu HACCP

Każdy podmiot mający do czynienia z żywnością (zakłady produkcyjne, piekarnie, restauracje, bary, sklepy i hurtownie spożywcze, transport żywności, itp.) posiada obowiązek opracowania i wdrożenia systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) co zostało określone w przepisach prawa.

Podstawa prawna:

 • Światowej Organizacji Zdrowia podanych w Codex Alimentarius. Basic Text on Ford Hygiene (Annex to CAC/RCP 1-1969, Rev.4,2003)
 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późn. zmianami.
 • Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
 • Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

 

System zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP) polega na:

 • analizie potencjalnych zagrożeń w produktach; mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych
 • identyfikacji miejsc, szczególnie „niebezpiecznych” z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego – krytyczne punkty kontroli (CCP)
 • eliminowaniu/minimalizowaniu zagrożeń na obszarze procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczonych punktów krytycznych (CCP), co osiąga się dzięki odpowiednim zarządzaniu procesami.

 

Oferowana usługa obejmuje:

 • audit diagnostyczny,
 • niezbędne szkolenia kadry kierowniczej i pracowników,
 • przygotowanie najwyższej jakości dokumentacji systemu HACCP.

W ramach usługi Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. zobowiązuje się do bezpłatnego wprowadzenia ewentualnych poprawek w dokumentacji systemu HACCP po pierwszej wizycie kontrolnej przedstawicieli Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, zgodnie z pisemnymi zaleceniami zawartymi w protokole pokontrolnym, w okresie do 12 miesięcy od daty zakończenia prac wdrożeniowych.

 

Korzyści z wdrożenia systemu HACCP:

 • potwierdzenie spełnienia wymogów prawnych
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego produktów
 • poprawa jakości produktów
 • poprawa organizacji zarządzania w organizacji
 • wzrost zaufania klientów
 • eliminacja sytuacji pojawienia się strat produkcyjnych

 

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. oferuje: