Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Audyt energetyczny drogą do zarządzania energią w przedsiębiorstwie

czwartek, 11 sierpień 2016 08:02

Rośnie świadomość biznesu co do odpowiedzialności społecznej, a jednym z jej aspektów jest spełniane wymogów bezpieczeństwa energetycznego. Dotyczy to szczególne dużych firm zużywających w procesie produkcji spore zasoby energii. Pośrednio za zmianą postawy przedsiębiorców stoją wymogi nowych aktów prawnych – ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 oraz dyrektywy unijnej 27/2012/UE z 25 października 2012.

Narzędziem pomocnym przy wprowadzaniu zmian w zarządzaniu energią w przedsiębiorstwie jest audyt energetyczny przeprowadzony wg wytycznych normy ISO 50001 oraz wdrożenie systemu zarządzania energetycznego. Audyt zwraca uwagę na takie obszary organizacji jak: działania handlowe, zakupy energii, transport, wykształcenie i świadomość pracowników.

Audyt przeprowadzony przy okazji wdrażania systemu zarządzania energią ISO 50001 przynosi dodatkowe korzyści. Wskazuje obszary, w których powinny być wprowadzone zmiany w gospodarce energetycznej firmy, co w konsekwencji może przyczynić się do obniżenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, a także wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych substancji  oraz na rozwój branży opartej na energetyce.

Pamiętajmy, że audyt to punkt wyjściowy, który pozwala nam zlokalizować obszary wymagające naprawy. Daje też wskazówki, jak jej dokonać. Postępując zgodnie z nimi należy wprowadzić zmiany w obrębie dotychczasowych działań handlowych, co prowadzi do zaoszczędzenia środków pieniężnych, które można zainwestować w innym dziale. Ważne jest też przygotowanie merytoryczne pracowników wszystkich szczebli, pozwoli to na zaangażowanie ich w politykę energetyczna przedsiębiorstwa oraz monitorowanie zużycia energii. Musimy też wprowadzić zmiany w obszarze transportu, aby był on rentowny zarówno dla nas jak i dla naszych spedytorów i dostawców. W dalszej kolejności należy skoordynować działania z zakresu efektywności energetycznej z pozostałymi działami w firmie. Po wprowadzeniu zmian w określonych obszarach następuje drugi audyt – uaktualniający. Pomaga on ocenić skuteczność dokonanych działań naprawczych. Po zakończeniu drugiego audytu można zacząć wprowadzać długoterminowy plan zarządzania energią. Na tym etapie warto oszacować ryzyko związane z działalnością naszej firmy oraz ustalić strategiczny plan zakupu energii. Strategiczny – czyli uwzględniający cenę, dostępność oraz wpływ na środowisko. Wprowadzamy też monitoring użytkowania energii. Po wdrożeniu powyższych działań ponownie przeprowadza się audyt energetyczny. Ważne jest,  aby przedsiębiorstwo po raz kolejny powtórzyło cykl procesów prowadzących do nieustannej poprawy wyników energetycznych.

System zarządzania energetycznego ISO 50001 przedstawia bardzo wyraźne wytyczne postępowania. Jeżeli zostanie prawidłowo wdrożony,  daje wymierne korzyści w przedsiębiorstwie.