Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Nowy tekst jednolity ustawy o ochronie danych osobowych

piątek, 22 lipiec 2016 12:39

Dnia 28 czerwca 2016 roku opublikowano Dziennik Ustaw zawierający tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

W Dzienniku Ustaw znajduje się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o ochronie danych osobowych, natomiast tekst ustawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

Nowy tekst jednolity zawiera zmiany jakie zostały wprowadzone w dniu 1 czerwca 2016 roku przez ustawę z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 677) oraz treści, które weszły w życie 1 kwietnia 2016 roku w związku z realizacją programu „500+”.

Ze względu na ogłoszenie nowego tekstu jednolitego od dnia 28 czerwca 2016 roku ustawa  ochronie danych osobowych powinna być opisywana przez podanie Dz. U. z 2016 r., poz. 922.

Obowiązujący tekst ustawy można pobrać ze strony GIODO: http://www.giodo.gov.pl/144/id_art/386/j/pl/.