Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 16949 w przemyśle motoryzacyjnym

Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o.

gwarantuje uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania.

 

Do korzyści z posiadania systemu zarządzania jakością opartego
o ISO/TS 16949 należy zaliczyć m.in :

 • wzrost zadowolenia i zaufania klientów,
 • pozyskanie nowych projektów,
 • zapewnienie kompetentnego personelu,
 • usystematyzowanie procesów i uporządkowanie organizacji,
 • zmniejszenie strat wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wzrost konkurencyjności i udziału w rynku,
 • poprawę jakości komponentów i relacji z ich dostawcami,
 • poprawę terminowości procesów,
 • zmniejszenie ilości auditów zewnętrznych,

Wdrażanie systemu zarządzania jakością według
ISO /TS 16949 odbywa się zwykle w następujących etapach:

 • wykonanie auditu wstępnego,
 • opracowanie projektu wdrożenia,
 • realizacja szkoleń,
 • uzupełnienie i wdrożenie brakującej dokumentacji,
 • wykonanie auditów kontrolnych z działaniami korygujących,
 • wnioskowanie o certyfikację,

Polecamy: