Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Wdrożenie Dobrej Praktyki Produkcji (GMP)

GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) są standardami działań zapewniających wysoką jakość i czystość stosowanych surowców oraz komponentów stosowanych w produkcji nie tylko żywności, ale też produkcji surowców, kosmetyków, opakowań, transport itp.


Od lipca 2013 roku wymagania normy PN-EN ISO 22716:2009/Ap 1:2009 „Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji” są obowiązkowe dla podmiotów działających w branży kosmetycznej. Norma określa szczegółowe wytyczne w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania produktów kosmetycznych. Ich przestrzeganie umożliwia uzupełnienie i usprawnienie działania firmy oraz zapewnienie stabilnych i powtarzalnych wyrobów
kosmetycznych.

Korzyści  wdrożenia:

 • zapewnienie spełnienia wymagań prawnych
 • gwarancja odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
 • ułatwienie wdrożenia systemu HACCP
 • zmniejszenie kosztów związanych z wytworzeniem produktów niezgodnych i niebezpiecznych
 • eliminacja sytuacji pojawienia się strat produkcyjnych
 • uzyskanie zaufania klientów i kontrahentów
 • przedłużenie żywotności urządzeń poprzez właściwe ich eksploatowanie oraz konserwację
 • szybkie wykrywanie niezgodności oraz reagowanie na możliwość ich wystąpienia poprzez wprowadzenie kontroli np. w postaci auditów
 • poprawa organizacji zarządzania w organizacji 
 • zmniejszenie liczby reklamacji
 • zwiększona rozpoznawalność i wartość marki na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Etapy  wdrożenia:

 • przeprowadzanie audytu zerowego
 • szkolenie pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań zasad GMP/GHP
 • opracowanie dokumentacji GMP/GHP oraz wszelkich procedur i instrukcji