Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Wdrożenie GlobalGap

 • System GlobalGap, czyli Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (Integrated Farm Assuarnce) to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla produkcji rolnej stosowany na całym świecie. Skierowany jest do producentów: owoców, warzyw i grzybów (Fruit and Vegetables Standard)
 •  kwiatów i roślin ozdobnych (Flower and Ornamentals Standard),
 •  producentów produktów zwierzęcych i transportu drogowego zwierząt (Integrated Farm Assurance Standard),
 •  hodowców ryb (Integrated Aquaculture Assurance Standard),
 •  plantatorów kawy (Coffee Reference Code)


Od stycznia 2012 r. obowiązuje GLOBALGAP version 4 (2011) jako podstawa do certyfikacji systemu.

Standard GlobalGap obejmuje szczegółowo wszystkie obszary produkcji m.in. materiał wyjściowy do produkcji, historia pola, zarządzanie poszczególnymi działkami, metody uprawy gleby, stosowanie nawozów, nawadnianie, ochrona roślin, zbiorów, zarządzanie odpadami, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i zabezpieczenie socjalne pracowników, sposoby prowadzenia wewnętrznej dokumentacji i formularzy skarg i reklamacji.

Korzyści  wdrożenia:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości produktów
 • ograniczenie stosowania do minimum środków ochrony roślin i nawozów
 • efektywniejsze wykorzystanie zasobów – obniżenie kosztów produkcji
 • dbałość o środowisko naturalne
 • wzrost konkurencyjności na rynku
 • wzrost zaufania klientów do produktów i marki
 • lepsze postrzeganie firmy w społeczeństwie

 

Etapy  wdrożenia:

 • przeprowadzenie audytu zerowego
 • opracowanie prawidłowej dokumentacji i procedur
 • szkolenie dla pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań Dobrej Praktyki Rolniczej

 

 

Zaufali nam m.in.:

 • Małopolskie Centrum Krioterapii – Zakład Rehabilitacji, Kraków
 • AMED Sp. z o.o., Katowice
 • Centrum Psychoterapii s.c., Myślenice
 • Pro-Orto-Dent Sp. z o.o., Kraków

więcej ...