Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Wdrożenie BRC

BRC Global Standard Food jest standardem bezpieczeństwa żywności kierowanym dla zakładów spożywczych dostarczających produkty pod marką własną. Obecnie standard BRC jest stosowany i akceptowany na rynku dużych sieci handlowych na całym świecie. Wymagania zawarte w BRC Standard Global Food obowiązują producentów żywności, którzy dostarczają swoje wyroby do większości super i hipermarketów. W skład systemu BRC składa się z systemu HACCP i systemu zarządzania jakością oraz stałej kontroli odpowiednich norm dotyczących produktów, procesów, personelu i ochrony środowiska.

Z dniem 01.01.2012 weszła w życie wersja 6 BRC - food, opracowana w lipcu 2011. Jest ona normą obowiązującą, a jej wymagania są obligatoryjne dla wszystkich firm posiadających poprzednie wersje BRC.

 

 Korzyści  wdrożenia systemu BRC:

 • poprawa i utrzymywanie wysokiej jakości produktów
 • zapewnienie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu
 • umożliwienie szerszej współpracy z wieloma sieciami handlowymi
 • uniknięcie częstych audytów ze strony sieci handlowych i innych odbiorców
 • skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego
 • obniżenie kosztów ponoszonych z tytułu wyprodukowania wyrobów niezgodnych poprzez ciągłe i systematyczne
 • podejmowanie działań zapobiegawczych
 • wzrost zaufania klientów i dostawców

 

Etapy  wdrożenia systemu BRC:

 • audyt zerowy
 • szkolenie dla pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań BRC
 • opracowanie kompletnej dokumentacji i procedur