Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013


Korzyści  wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013

 • zwiększenie wiarygodności i zaufania odnośnie informacji powierzanych przez klientów
 • podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług
 • minimalizacja ryzyk związanych z funkcjonowaniem organizacji
 • potwierdzenie spełnienia wymagań prawnych i przepisów związanych z bezpieczeństwem informacji
 •  uporządkowanie dokumentacji, procedur i instrukcji postępowania
 • zwiększenie motywacji, zaangażowania, świadomości pracowników i zwiększenie efektywności ich pracy
 • większy dostęp  do funduszy pomocowych i kredytów bankowych
 • dodatkowe punkty w przetargach oraz konkursach ofert - przykładowo w branży medycznej na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłaszanych przez NFZ /Obecnie certyfikowany system zarządzania jest wyjątkowo istotny dla organizacji branży medycznej, ze względu na możliwość uzyskania punktów przy kontraktacji w Narodowym Funduszu Zdrowia. W dniu 24 stycznia 2014 roku ukazało się Zarządzenie Prezesa NFZ dotyczące określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym placówki medyczne mają szansę uzyskać dodatkowe punkty w ocenie konkursowej dzięki posiadaniu certyfikatu w zakresie norm ISO, w tym ISO/IEC 27001:2013)  

Etapy  wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013:

 • Audit wstępny
 • Sporządzenie harmonogramu prac wdrożeniowych
 • Szkolenia dla kierownictwa oraz pracowników
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa
 • Stworzenie wymaganej dokumentacji
 • Prace wdrożeniowe - współpraca konsultantów z zespołami wdrożeniowymi
 • Szkolenia auditorów wewnętrznych
 • Audit wewnętrzny - weryfikacja wdrożonego systemu
 • Przeprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Po zakończeniu wyżej opisanych działań organizacja może przystąpić do certyfikacji wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013. Pozytywny wynik auditu certyfikującego i otrzymany certyfikat, to nie koniec – system dla sprawności swojego działania wymaga ciągłego doskonalenia.

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. Sp. k. oferuje skuteczne i sprawne wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 wraz z gwarancją jego certyfikacji, a także działania doskonalące wdrożony system. Wśród działań doskonalących największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia zamknięte dedykowane dla Pełnomocników i Auditorów systemu zarządzania oraz audity wewnętrzne zgodności z wymaganiami norm.

 

Polecamy:

 

Zaufali nam m.in.:

 • Małopolskie Centrum Krioterapii – Zakład Rehabilitacji, Kraków
 • AMED Sp. z o.o., Katowice
 • Centrum Psychoterapii s.c., Myślenice
 • Pro-Orto-Dent Sp. z o.o., Kraków

więcej ...