Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Audit bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2013

Celem auditu jest ocena stosowanych zabezpieczeń oraz sposobów zarządzania bezpieczeństwem informacji. W wyniku tej oceny przedstawiane są zalecenia odnośnie niezbędnych działań  przygotowujących organizację do certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013.

Etapy auditu bezpieczeństwa informacji:

1.Przygotowanie auditu bezpieczeństwa informacji a w szczególności:

  • przegląd istniejącej dokumentacji (schematów organizacyjnych, zakresów obowiązków, opisów procesów, dokumentacji stosowanych zabezpieczeń, stosowanych technologii włącznie z działaniami podzlecanymi oraz dokumentów zawierających zasady i polityki stosowane w organizacji),
  • przeprowadzenie rozmów z osobami odpowiedzialnymi za dany obszar w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do sporządzenia planu auditu.przygotowanie i uzgodnienie planu auditu zawierającego harmonogram oraz sposób przeprowadzania czynności auditowych.

 

2. Przeprowadzenie czynności auditowych zgodnie z przygotowanym i zaakceptowanym planem czynności.

3.Sporządzenie raportu zawierającego opis istniejących rozbieżności pomiędzy stanem obecnym bezpieczeństwa informacji, a stanem wymaganym przez ISO/IEC 27001 oraz zaleceniami odnośnie działań doskonalących.

Wykonany z należytą starannością audit jest podstawą do sporządzenia rzeczowego i realnego planu wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak również w znaczącym stopniu ułatwi dostarczenie niezbędnego doradztwa przez zespół naszych konsultantów przy jego wdrożeniu. Przyjmujemy, że uczestnictwo konsultantów w działaniach auditowych pozwoli, ze względu na wcześniejsze poznanie organizacji, obniżyć koszty doradztwa przy wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013.

 

Zaufali nam między innymi:

  • Pro-Orto-Dent Sp. z o.o., Kraków
  • Przedsiębiorstwo Budowlane Start Sp. j., Kraków
  • Amed Sp. z o.o., Katowice

 więcej...