Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Audit czy audyt

„Audit czy audyt?", „Auditor czy audytor?"- to często pojawiające się pytania, nie tylko podczas szkoleń związanych z jakością, ale również na forach internetowych oraz podczas spotkań biznesowych. Odpowiedź na to pytanie, które wydaje się być oczywiste, nie jest już wcale taka oczywista; opinii na ten temat jest tak wiele, jak wiele osób go zadających.

Często spotykamy się z opinią, iż w praktyce biznesowej istnieje podział na audit i audyt. Zgodnie z nim audit ma oznaczać podejście do stopnia spełnienia wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością np. w metodologii ISO, natomiast audyt rozumiany jest jako swego rodzaju kontrola standardów obejmujących zarówno działania jak i metodologię. Czy słuszny jest ten podział, nie wiadomo, częściej bowiem spotyka się opinię, iż osoba która tłumaczyła normę- członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, obecnie znaną jako PN/ EN ISO 9001:2008 popełniła błąd i pozostawiła słowo audit w oryginale, stąd też w polskiej wersji normy „auditorzy" i „audity". W konsekwencji w praktyce słowo „audit" jest błędnie stosowane zamiennie ze słowem „audyt", pomimo iż słowo „audit" nie jest poprawnym terminem i nie występuje w słowniku języka polskiego. Z drugiej jednak strony osoby tłumaczące Międzynarodowe Standardy Audytu Wewnętrznego przetłumaczyły „audit" jako „audyt" i stąd właśnie rozbieżności.

Chcąc rozwiązać ten problem sekretarz Rady Języka Polskiego (RJP) zwróciła się do Polskiego Komitetu Normalizującego z opinią, która została w niedługim czasie opublikowana w Komunikatach  „RJP" nr 2 (15)/2004:

[...] do Rady Języka Polskiego napływają listy użytkowników opracowywanych przez Państwa norm, którzy są zaniepokojeni stosowaniem słów audit, auditowanie w opisie polskiej normy  PN EN ISO 9001:2008 „Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania". Pozwalamy sobie zwrócić uwagę, że choć słowniki ogólne nie notują ani wyrazów audit, auditowanie, ani audyt, audytowanie, to tylko formy audyt, audytowanie należy uznać za poprawne. Zgodnie bowiem z tradycją, obcojęzyczne połączenie di przybiera w polszczyźnie formę dy (np. dyrektor, abdykować, akredytacja itp.) [...]

W związku z powyższym można zaryzykować stwierdzenie iż jedyną poprawną i zgodną z zasadami pisowni polskiej formą jest forma „audyt".

Jednak odnosi się to tylko i wyłącznie do zasad pisowni, w praktyce bowiem np. w szeroko rozumianym zarządzaniu jakością używa się mimo wszystko określenia „audit".

Oba sformułowania, co z przekonaniem potwierdził również prof. Jan Miodek, są poprawne i oba znaczą to samo.