Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Audit systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001

Usługa auditu zawiera wykonanie niezbędnych działań auditowych w ramach  funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania środowiskiem, w zakresie:

  • Audit wewnętrzny środowiska posiadający charakter zapewniający, mający na celu bieżącą ocenę zgodności systemu zarządzania z wymaganiami ISO 14001 oraz adekwatności i skuteczności zastosowanych środków w ramach  zarządzania środowiskowego.
  •  Audit wewnętrzny środowiska posiadający charakter doradczy mający na celu dostarczenie zaleceń odnośnie poprawy skuteczności zarządzania w odniesieniu do  polityki środowiskowej przyjętej przez organizację.
  • Zebranie i analizę niezbędnych danych określonych na podstawie wymagań ISO 14001 i określonych w dokumentacji systemu zarządzania środowiskiem.  
  • Przygotowanie niezbędnych danych do przeprowadzenia przeglądu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 14001.

Oferowana usługa może mieć charakter ciągły w trakcie obowiązywania umowy i być dostarczana na bieżąco przez konsultantów Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o.

 

Zaufali nam między innymi:

  • Pro-Orto-Dent Sp. z o.o., Kraków
  • Przedsiębiorstwo Budowlane Start Sp. j., Kraków
  • Amed Sp. z o.o., Katowice

 więcej...