Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Audyt ochrony danych osobowych

Celem proponowanej usługi w zakresie ochrony danych osobowych jest  przeprowadzenie niezbędnych działań w zakresie inwentaryzacji istniejących regulacji wewnątrz organizacji, inwentaryzacji zbiorów danych osobowych oraz inwentaryzacji sprzętu i jego zabezpieczeń w odniesieniu do wymagań prawnych.

Etapy realizacji działań:

  • Badanie zgodności istniejących w organizacji regulacji prawnych pod kątem spełnienia wymagań w zakresie prawnie wymaganym,
  • Inwentaryzacja posiadanych zbiorów danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,
  • Inwentaryzacja infrastruktury informatycznej służącej do przetwarzania danych osobowych,
  •  Przygotowanie zaleceń nt:

·    koniecznych aktualizacji i modernizacji regulacji prawnych wewnątrz organizacji,
·    koniecznych zmian organizacyjnych,
·    koniecznych zmian/modernizacji w zakresie systemu IT w części służącej do przetwarzania danych osobowych,

  • Opracowanie i przekazanie raportu  

 

Oferowana usługa może mieć charakter ciągły w trakcie obowiązywania umowy i być dostarczana na bieżąco przez konsultantów Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o.

Proponujemy również usługę:

Audit bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2013