Facebook
Zgłoszenie na szkolenie
Zapytanie ofertowe
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji

Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym realizowany przez naszą firmę w jednostkach sektora finansów publicznych, jest wykonywany w sposób systematyczny, zorganizowany, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).

Usługę audytu wykonujemy w formie zadania zapewniającego w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu oraz Międzynarodowe standardy  praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

 

W zakres usługi wchodzą:

  • Przegląd wstępny
  • Czynności audytowe
  • Sporządzenie sprawozdania
  • Określenie działań wynikających z zaleceń
  • Monitorowanie i ocena działań wynikających z zaleceń

 

Korzyści:

  • Spełnienie wymogu, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych
  • Wszechstronna i obiektywna analiza prawidłowości działania jednostki w zakresie bezpieczeństwa informacji, umożliwiająca Kierownikowi Jednostki wczesne reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości

 

Dysponujemy zespołem doświadczonych ekspertów kierowanym przez Pana Eligiusza Myśliwy, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (certyfikat CIA nr 119370, wydany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych) , posiadającego również uprawnienia audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO 27001.