Facebook
Zgłoszenie na szkolenie
Zapytanie ofertowe
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny realizowany przez Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. wykonywany jest zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480).

Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji

Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym realizowany przez naszą firmę w jednostkach sektora finansów publicznych, jest wykonywany w sposób systematyczny, zorganizowany, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).

Szkolenia

Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie realizacji szkoleń dla pracowników administracji publicznej. Szkolenia realizowane są w formie szkoleń otwartych w sali szkoleniowej w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 69 lub w formie szkoleń zamkniętych na terenie całego kraju.